Suikertaks

Suikertaks

Er wordt al langere tijd gesproken over een suikertaks in Nederland. Opvallend is dat we een dergelijke belasting tot 1993 kenden. Pas op die datum is deze afgeschaft. Is het zinvol om deze belasting opnieuw in te voeren?

Wat is een suikertaks?

Het is simpelweg het invoeren van een extra belasting op producten met veel suiker. En dan met name producten met veel toegevoegde suikers. Er zijn ook producten die van nature behoorlijk wat suikers bevatten, maar deze producten zullen in principe niet onder deze belasting vallen. Voorbeelden van producten die wel zullen worden belast zijn met name frisdranken en zoetigheden.

Argumenten voor een suikertaks

Door producten duurder te maken, wordt er getracht om mensen te verleiden hier minder van te consumeren. 

Er zou dan eerder gekozen worden voor een goedkoper product, waar deze belasting niet op zit. In theorie lijken de voordelen van een suikertaks evident. In de praktijk wordt er vaak beweerd dat het eigenlijk niet werkt. Of dit ook zo is, dat waag ik te betwijfelen.

Lobby vanuit de industrie

Bij de beargumenting dat een belasting op suiker weinig tot geen invloed zal hebben, dien je de lobby vanuit de industrie niet te onderschatten. Zij willen uiteraard niet dat hun producten duurder worden, waardoor zij eventueel inkomsten mislopen.

Een goed voorbeeld is het enorme bedrag wat Coca Cola jaarlijks aan onderzoeken uitgeeft. Zo hebben zij verschillende onderzoeken gefinancierd op het gebied van gebruik van aspartaam. Uit bijna al die onderzoeken komt naar voren, dat aspartaam niet schadelijk is.

Uit onderzoeken die niet zijn gefinancierd door Coca Cola komt echter een geheel ander beeld naar voren.

Mijn persoonlijke opinie

Invloed suikertaks

Ik ben persoonlijk groot voorstander van vrijheid en het maken van eigen keuzes. Vanuit dat oogpunt zou ik dan ook geen voorstander zijn van het invoeren van deze belasting. De overheid moet zijn burgers niet als kleine kinderen behandelen.

Wel ben ik van mening, dat er veel suiker aan producten wordt toegevoegd, waar je dat eigenlijk niet zou verwachten. Doordat maar weinig mensen nalezen op etiketten wat er nu in een product is verwerkt, krijgen mensen onopgemerkt onnodig veel suiker binnen. Dat dit op de lange termijn schadelijk is, dat valt niet te ontkennen.

Wanneer we hier door het invoeren van een suikertaks meer aandacht voor krijgen, dan is dat een goede zaak. Als mensen daarnaast in plaats van te kiezen voor suikerhoudende dranken een alternatief kiezen, dan is dit ook een goede zaak.

Oplopende zorgkosten

Daarnaast zijn er verschillende studies die aantonen, dat de zorgkosten op termijn bijna onbetaalbaar worden. Alles wat we nu kunnen doen om dit te voorkomen, moeten we ook echt doen. Als een dergelijke belasting hierbij helpt, dan ben ik hier voorstander van. 

Gaat een belasting invloed hebben?

De vraag is of een suikertaks invloed gaat hebben op het suikergebruik. Terugdringen van het suikergebruik is een speerpunt van het nationaal preventieakkoord. Het aantal mensen in Nederland met diabetes type 2 stijgt nog steeds. Dit wordt door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als wereldwijd een groot probleem gezien. En dit is vaak terug te leiden aan het gebruik van suiker. 

Uit de gegevens die beschikbaar zijn uit drie Europese landen, te weten Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, blijkt er wel degelijk een effect te zijn. Vooral in Groot Brittannië is de verkoop van belaste frisdranken afgenomen. Het aandeel van frisdranken met veel suiker, is behoorlijk sterk teruggedrongen. Dit wordt mede ingegeven door een verandering in het assortiment dat wordt aangeboden.

Hoe hoog moet de belasting zijn?

De vraag is wel hoe hoog deze belasting dient te zijn, voordat het daadwerkelijk effect heeft. Je dient in de winkel een echt verschil te zien tussen de producten met en zonder een suikertaks. Wanneer het verschil slechts een paar cent bedraagt, dan zal het in mijn opinie weinig invloed hebben. 

We kennen al (te)veel belastingen in Nederland. Voordat de suikertaks wordt ingevoerd, dient er wel zeker te worden gesteld dat het ook daadwerkelijk invloed heeft.

Gevolgen voor de overheid

De impact voor de overheid zou op twee punten invloed kunnen hebben. Door extra belasting te heffen op producten zoals frisdranken, is er sprake van extra belastinginkomsten. 

Daarnaast zal op termijn er een positieve impact zijn op de gezondheidszorg, door de hoeveelheid suiker die gebruikt wordt terug te dringen. Als daarnaast de btw op groente en fruit over twee jaar wordt geschrapt, dan is er een motivatie om gezonder te gaan leven. 

Als je de gezondheid van inwoners van Nederland met effectieve maatregelen kan verbeteren, met in dit geval minder suikerconsumptie, dan ben ik voorstander van mogelijke maatregelen. Wanneer het alleen gaat om extra belastinginkomsten, dan ben ik uiteraard tegenstander. De vraag is hoeveel belasting er op suikerhoudend dranken dient te worden geheven, zodat dit daadwerkelijk invloed heeft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.