Waar wordt belastinggeld aan besteed

Waar wordt belastinggeld aan besteed

Veel mensen klagen over de belastingen die zij dienen te betalen. Je krijgt er echter ook het nodige voor terug. Maar waar wordt belastinggeld nu precies aan besteed? 

In totaal komt er rond de 300 miljard binnen aan belastingen. In 2019 lag dit net boven de 300 miljard, maar door de corona pandemie is dit iets teruggelopen.

De grootste uitgaven gefinancierd met belastinggeld

Er zijn veel verschillende zaken waar de overheid geld aan uitgeeft. We hebben de belangrijkste kostenposten op een rij gezet. 

1. Sociale zekerheid

Ook al klagen Nederland veel, het sociale zekerheidsstelsel dat we in Nederland kennen, is één van de beste in de wereld. Misschien is dit op bepaalde punten zelfs wel iets te goed. Dit is echter niet gratis. Er gaat per jaar een kleine 100 miljard naar het sociale zekerheidsstelsel

In Nederland  zijn er ongeveer 1,5 miljoen mensen afhankelijk van een uitkering, anders dan de AOW, zoals bijstand, WW of een WAO uitkering. Daarbovenop ontvangen ongeveer 3,5 miljoen mensen AOW. Dit verklaart het enorm hoge bedrag, wat jaarlijks wordt uitgegeven aan de sociale zekerheid. Het antwoord op de vraag waar wordt belastinggeld aan besteed, dan kan je direct zeggen dat bijna een derde naar de sociale zekerheid gaat.

2. Zorg

Voor de zorg geldt eigenlijk hetzelfde. Ook hier wordt er geklaagd over de bezuinigingen die zijn doorgevoerd. Er gaat echter per jaar nog steeds een bedrag van rond de 87 miljard naar de zorg.

Voor de sociale zekerheid en de zorg geldt, dat de groei en de vergrijzing van de bevolking deze kosten alsmaar doet toenemen.

Waar wordt belastinggeld aan besteed zorg

In 2019 werd er gemiddeld per Nederlander 4.665€ aan zorgkosten. Hiermee staat Nederland in de top van de landen met de hoogste zorguitgaven per inwoner. Alleen in de Scandinavische landen en Zwitserland ligt dit hoger. In Engeland ligt dit bijvoorbeeld 30% lager.

3. Onderwijs en cultuur

Ook onderwijs en cultuur is een grote kostenpost. Dit kost de samenleving maar liefst 40 miljard euro op jaarbasis. Het onderwijs is een belangrijk pijler van de Nederlandse economie, waardoor het logisch is dat hier veel geld aan wordt uitgegeven.

4. Gemeenten en provincies

Er worden steeds meer taken overgedragen aan lokale overheden. Hiervoor dient uiteraard wel budget te worden vrijgemaakt. Het totale budget voor gemeenten en provincies bedraagt zo rond de 35 miljard euro op jaarbasis.

5. Overige uitgaven

De overige uitgaven zijn substantieel lager, maar nog steeds enorme bedragen. Zo gaat er 12 miljard naar justitie en veiligheid, 14 miljard naar buitenlandse zaken en 11 miljard naar defensie. 

Wie betaald er voor al deze uitgaven?

Naast de vraag waar wordt belastinggeld aan besteed, is het ook van belang dat dit geld binnenkomt. Het zijn de burgers en bedrijven, die ervoor dienen te zorgen dat er genoeg geld binnenkomt om deze uitgaven te kunnen doen. Van de 17,4 miljoen Nederlanders zijn er zo rond de 9 miljoen actieve belastingbetalers. Het is dus best een kleine groep mensen die ervoor dient te zorgen dat de belasting voldoende geld ophaalt.

Naast de burgers zijn er ook de bedrijven die bijdragen aan het beschikbare budget. Zo haalt de staat een kleine 80 miljard Euro per jaar op aan vennootschapsbelasting en BTW

Groei van de overheidsuitgaven

Het is best een lastige opgave voor de overheid om de uitgaven onder controle te houden. Bijna alle sectoren vragen wel om extra geld, zoals onderwijs, defensie en de zorg. Dit dient dan wel weer erg anders vandaan te komen, door besparingen op andere terreinen of het verhogen van de belastingen. 

Hierbij is de verhoging van de belastingen eigenlijk geen optie, want deze zijn al hoog en zal op veel weerstand kunnen rekenen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *