Veranderingen belasting 2020

Veranderingen belasting 2020

Elk jaar vinden er wel weer een aantal veranderingen plaats met betrekking tot het belastingstelsel. Ook zijn er weer veranderingen in de belasting voor 2020. De belangrijkste wijzigingen hebben wij hier op een rij gezet.

In het algemeen zijn de plannen gericht op een toename van de koopkracht. Meer geld op de bankrekening is dus het devies.

Van drie naar twee schijven

Ook al heeft dit niet een al te grote invloed op de te betalen belasting, het is wel een van de grote veranderingen in de belasting 2020. Van het alom bekende drie schrijven stelsel is er over gestapt naar een systeem met slechts twee belastingschijven. Dit komt de overzichtelijkheid ten goede. De tarieven voor 2020 luiden als volgt: 

Inkomen Belastingtarief
< 68,507€  37,35%
> 68,507€ 49,5%

 Heffingskorting

Deze algemene heffingskorting vermindert direct de te betalen belastingen. Je leest soms wel eens dat hiermee het belastbaar inkomen wordt verminderd, maar dat is niet correct. De bedragen voor de heffingskorting voor 2020 zijn als volgt:

Inkomen Heffingskorting
 < 20,712€ 2,711€
 > 20,712€ < 68,507€ 2,711€ - 5,672% * (belastbaar inkomen - 20,711€)
> 68,507€ 0€

Arbeidskorting

Arbeidskorting is ook een soort van heffingskorting. Het wordt in mindering gebracht op het te betalen bedrag aan belasting. Dit is dus iets anders dan een aftrekpost, zoals bijvoorbeeld hypotheekrente, waarbij het belastbaar inkomen wordt verminderd.

Voor 2020 is de volgende regeling voor arbeidskorting van kracht:

Inkomen Arbeidskorting
<9,921€ 2,812% * arbeidsinkomen
>9,921€ < 21,430€ 279€ + 28,812% * (arbeidsinkomen  - 9,921€)
>21,430€ <34,954 3,595€ + 1,656% * (arbeidsinkomen - 21,430€)
>34,954 < 98,604€ 3,819€ - 6% * (arbeidsinkomen - 34,954€)
<98,604 0€

Verdere beperking hypotheekrenteaftrek

Op het gebied van het bezit van een eigen woning is er veel aan het veranderen. De maximale hypotheekrenteaftrek is vanaf 1 januari weer naar beneden gegaan. Daarentegen wordt het huurwaardeforfait afgebouwd.

De afbouw van de hypotheekrenteaftrek is al enige jaren geleden in gang gezet. En deze afbouw gaat ook in 2020 gewoon door. Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente kan aftrekken is in 2020 maximaal 46%. Dit is dus minder dan het belastingtarief in de tweede schijf van 49,5%. Zolang je niet in de tweede belastingschijf terecht komt, zal je voorlopig niks merken van deze beperking op de hypotheekrenteaftrek.

Tenminste, zolang deze plannen niet verder worden aangescherpt. Hierover is elk jaar weer de nodige discussie. Het is dus maar afwachten hoe dit de komende jaren gaat uitpakken. Volgend jaar daalt de maximale hypotheekrenteaftrek weer verder. 

Verhoging van de zorgtoeslag

Het maximale bedrag voor de zorgtoeslag gaat omhoog.

Voor alleenstaanden wordt deze verhoogd met 67€ naar 1,256€ en voor samenwonenden wordt de toeslag verhoogd met 95€ naar 2,399€. Dit zijn de bedragen per jaar.

De invloed op de koopkracht

De veranderingen in de belasting 2020 zijn erop gericht dat iedereen er in koopkracht op vooruit zou moeten gaan. De inschatting is dat de koopkracht gemiddeld met 2,1% zou moeten stijgen. Dat houdt dus in dat iedereen uiteindelijk meer geld op zijn bankrekening zou moeten binnenkrijgen.

Of dat voor iedereen ook zou uitpakt en of je er ook echt op vooruit gaat, hangt grotendeels af van de persoonlijke situatie. Houdt hier altijd rekening mee en reken je niet direct rijk.

Wat kunnen we de komende jaren verwachten?

Nederland stond er economisch gezien erg goed voor. Door de corona pandemie is er het nodige veranderd. Daarnaast is er heel veel onzekerheid over hoe deze pandemie zich verder gaat ontwikkelen. 

Inmiddels heeft de staat ontzettend veel geld geleend. Dit moet op termijn uiteraard weer worden terugbetaald.

Echter, het komende jaar verwacht ik geen grote bezuinigingen. Dit zou desastreus zijn voor de economische ontwikkelingen. De vraag is of er de komende jaren voldoende economische groei kan worden gerealiseerd om de staatsleningen af te betalen. Dit wordt een grote uitdaging.

Ook als zzp`er krijg je te maken met deze veranderingen in het belastingstelsel. Als zzp`er betaal je tenslotte ook inkomstenbelasting.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.