Verandering van de vermogensrendementsheffing

Verandering van de vermogensrendementsheffing

Het belasten van sparen en beleggen op basis van het fictieve rendement ligt al geruime tijd onder vuur. Het is dan ook bijna niet te geloven, maar in de nieuwe kabinetsplannen is er dan toch een verandering van de vermogensrendementsheffing aangekondigd. 

Het systeem van het forfaitaire rendement voor spaargeld en beleggingen wordt losgelaten. Je gaat voor de vermogensbelasting weer gewoon belasting betalen over het daadwerkelijk behaalde rendement. Wel dien je nog even te wachten tot 2025, ook al is het besluit in november 2021 genomen. 

Hoger heffingvrij vermogen

Naast de aanpassing van de manier om de te betalen belasting te berekenen, zal ook het heffingsvrije vermogen worden opgetrokken. Deze grens zal in 2025 op 80.000€ per persoon komen te liggen. Op dit moment ben je geen belasting verschuldigd over de eerste 50.000 euro. Deze vrijstelling is per 1 januari 2021 overigens wel fors verhoogd, van 30.846€ naar 50.000 euro. Bezit je meer spaargeld of beleggingen? Over dat vermogen betaal je dan belasting.

Kleine spaarders hoeven in de toekomst geen belasting meer te betalen. Voor fiscaal partners mag je de bedragen keer twee rekenen.

Overigens gaat in 2022 de vrijstelling al iets omhoog. Deze vrijstelling bedraagt per 1 januari 2022 50.650€ per persoon. 

Groen beleggen

De vrijstelling met betrekking tot groen beleggen blijft tot dusverre onveranderd. Wel dien je er rekening mee te houden dat het op dit moment nog om grove plannen gaat. Er is dus geen garantie dat dit in de toekomst ook zo blijft.

Het is echter wel te hopen, dat er in de toekomst weer mogelijkheden zijn om groen te beleggen of sparen. De mogelijkheden zijn op dit moment namelijk zeer beperkt.

Verandering vermogensrendementsheffing groen beleggen

Waarom wachten tot 2025?

Om het belasten van het werkelijk behaalde rendement mogelijk te maken, dienen de ICT systemen van de belastingdienst te worden aangepast. Dit is eigenlijk direct een rode vlag. ICT systemen en de belastingdienst is als water en vuur. Je kan er eigenlijk nu al zeker van zijn, dat hier heel veel geld aan uitgegeven gaat worden en dat het daarnaast de verandering van de vermogensrendementsheffing de nodige problemen gaat opleveren.

Is de verandering altijd voordelig?

Met de huidige rentestand houdt de wijziging in, dat je na 2025 praktisch geen belasting meer hoeft te betalen over geld dat je op een spaarrekening hebt staan. Bij beleggen wordt het anders. Indien je hoge rendement realiseert, dan zou dit weleens tot het betalen van meer belasting kunnen leiden. De belasting over aandelen wordt structureel anders. Je hebt dan echter ook veel verdiend. In mijn opinie is dit een eerlijke manier van belasting heffen.

Gevolgen van de veranderende vermogensrendementsheffing?

Spaarders zullen minder belasting gaat betalen. Het fictief rendement ligt voor spaarders veel hoger dan de werkelijke rendementen. 

Beleggers die hoge rendementen behalen, zullen juist meer inkomstenbelasting gaan betalen. We hebben een aantal scenario`s doorgerekend om het effect duidelijk te maken.

In de onderstaande tabel kun je bij verschillende vermogens en rendementen, bekijken vanaf waar de nieuwe methode van belasting heffen onvoordelig wordt.

Berekeningen vermogensrendementsheffing

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Verandering van de vermogensrendementsheffing niet altijd goed uitpakt. Wel wordt het eerlijker.

Gevolgen voor te volgen strategieën

Het zou zo kunnen zijn, dat door de verandering in de vermogensrendementsheffing, dat mensen gaan kiezen voor een andere strategie. Eigenlijk word je op dit moment bijna gedwongen om te gaan beleggen, om jouw vermogen niet achteruit te zien gaan. De te betalen belasting en inflatie zorgen ervoor dat geld op de bankrekening steeds minder waard wordt.

Door de nieuwe vorm van belastingheffing, zou het zo kunnen zijn dat weer meer mensen gaan kiezen voor sparen. Wel is het zo, dat door de huidige hoge inflatie geld steeds minder waard wordt. Het is echter niet te voorspellen hoe dit er in 2025 uit zal zien. 

Hopelijk is de inflatie dan weer terug op het lage niveau wat wij gewend zijn in Nederland. De verandering in de wijze van belasting heffen zou invloed kunnen hebben op de keuze tussen spaargeld aanhouden of beleggen.

Is een spaar BV nog zinvol?

Na 2025 zou je kunnen zeggen dat een spaar BV niet langer zinvol is. Er is echter nog een belangrijk aspect verbonden aan een dergelijke BV. Het vermogen in een spaar BV telt niet mee bij het bepalen van de hoogte van een eigen bijdrage. Mocht je onverhoopt in een verzorgingstehuis terechtkomen, dan telt dit vermogen niet mee voor het bepalen van hetgeen je maandelijks dient te betalen. Dit kan  heel veel geld gaan schelen. Hier speelt de verandering van de vermogensrendementsheffing geen rol. 

De vraag is wel of dit ook in de toekomst gaat standhouden. Mochten we ooit te maken krijgen met een socialistische regering, dan kan je er eigenlijk wel vanuit gaan, dat dit zal worden aangepast. Hopelijk zal het niet zover komen.

Onroerend goed

Op dit moment geef je de waarde van een tweede huis aan in box 3. Hierdoor betaal je de vermogensheffing, maar zijn  huurinkomsten niet belast. Deze constructie ligt redelijk onder vuur. In 2025 zal dit dan ook gaan veranderen. Er zal een extra heffing in het leven worden geroepen, voor de opbrengsten uit verhuurd onroerend goed. Dit zou moeten helpen om de huizenmarkt weer vlot te trekken.

Vanuit Europa is er zelfs druk om de overwaarde van een hoofdwoning te belasten. Op die manier zal voor veel mensen direct het vermogen boven het heffingsvrije vermogen uitkomen, waardoor zij belasting dienen te betalen. Ook al als je nu nog geen groot vermogen hebt, dan kan de overwaarde van een huis hier snel verandering in brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.