Urencriterium

Urencriterium 2022

Het urencriterium is erg belangrijk voor zelfstandige ondernemers. Het voldoen aan dit criterium geeft recht op aftrekposten voor de inkomstenbelasting. Deze aftrekposten kunnen behoorlijk oplopen en daardoor de verschuldigde belasting aanzienlijk verminderen.

Het urencriterium in 2022

In 2022 is het aantal uren dat je ten minste aan een onderneming dient te besteden 1225 uur. Indien je dit aantal uren besteed aan de onderneming, dan heb je mogelijk recht op verschillende aftrekposten.

Het dient aannemelijk te zijn dat je deze uren ook daadwerkelijk heb besteed aan het ondernemen. Ben je bijvoorbeeld ook in loondienst, dan zal het niet eenvoudig zijn, om een dergelijk aantal uren aan het ondernemen te besteden. De belastingdienst is bevoegd om te vragen naar bewijs, dat aantoont dat je daadwerkelijk aan het urencriterium hebt voldaan.

Uitgaande van 52 kalenderweken, dien je gemiddeld 24 uur per week te besteden aan een onderneming om aan het urencriterium in 2022 te voldoen.

Uitzonderingen op de algemene regel

Indien er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan geldt er een urencriterium van 800 uur per jaar in plaats 1.225.

Ook zijn tijdens de corona crisis de criteria versoepeld. Zo mag je in de periodes 1 maart 2020 t/m 1 juli 2020 en van 1 januari 2021 t/m 1 juli 2021, ervan uitgaan dat je aan het gemiddelde aantal uren voor het urencriterium hebt voldaan.

Bij zwangerschap mag je ook voor een periode van 16 weken het gemiddelde aantal uren van 24 uur per week, als gewerkte uren beschouwen.  

Kalenderjaar en geen boekjaar

Je dient in een kalenderjaar minimaal de 1.225 uren te besteden aan het ondernemen. De datum wanneer je begint met ondernemen, speelt geen rol. Begin je pas in de herfst met jouw onderneming, dan zal je doorgaans in dat jaar geen aanspraak kunnen maken op de verschillende aftrekposten. 

Voorbereidende werkzaamheden tellen mee, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een bedrijfsplan.

Kalenderjaar urencriterium

Op die manier kan je wellicht toch aan het minimale aantal uren per kalenderjaar komen. In dergelijke situaties is het dan wel van belang goed de uren te registreren. De kans dat de belastingdienst om bewijs vraagt, is dan relatief groot.

Verschillende aftrekposten

Zoals hierboven al vermeldt, speelt het urencriterium een rol bij verschillende aftrekposten. Wij zullen deze aftrekposten verder op deze pagina bespreken.

Zelfstandigenaftrek

Iedereen die aan het urencriterium voldoet, mag de zelfstandigenaftrek toepassen. Hierdoor mag je een bedrag van 6.760€ van de gemaakte winst aftrekken. Alleen al deze aftrekpost zorgt ervoor, dat het zinvol is, dat je voldoende tijd aan jouw onderneming besteedt.

Startersaftrek

Voor de startersaftrek gelden aanvullende voorwaarden. Je komt hiervoor alleen in aanmerking, in de eerste 5 jaar dat je bent begonnen met ondernemen. Wel is het zo dat ondernemers slechts 3 keer gebruik mogen maken van de startersaftrek.

Het is daarom ook verstandig, om eerst te bekijken hoeveel de gemaakte winst bedraagt, alvorens je deze aftrekpost gaat toepassen. Vaak maken startende ondernemers in het eerste jaar weinig tot geen winst. Indien de winst laag is, dan is het verstandig om de aftrek voor een volgend jaar te bewaren. Is er helemaal geen sprake van winst, dan valt er ook niks af te trekken. Het bedrag dat je van de winst mag aftrekken bedraagt 2.123€.

Opbouwen van een oudedagsreserve

Als ondernemer zijnde bouw je niet automatisch pensioen op. Om dit voor ondernemers fiscaal aantrekkelijk te maken, is de oudedagsreserve in het leven geroepen. Door deze regeling toe te passen, kan je een bepaald bedrag belastingvrij sparen, om zodoende pensioen op te bouwen.

Persoonlijk ben ik van mening dat dit niet altijd voordelig is. Je kunt namelijk ook gewoon een lijfrente aanschaffen.

Oudedagsreserve opbouwen

Het nadeel van een oudedagsreserve kan zijn, dat je dient af te rekenen met de fiscus. Dit in het geval je voor de pensioenleeftijd stopt met ondernemen. De oudedagsreserve wordt namelijk gezien als een stille reserve.

Op dit punt is het verstandig om een belastingadviseur te raadplegen. Wellicht is banksparen voor het pensioen een betere optie.

Meewerkaftrek

Het komt vaak voor, dat een partner ook bepaalde werkzaamheden uitvoert voor een zelfstandig ondernemer. Dit kan bijvoorbeeld het bijhouden van de boekhouding zijn. Hierbij is het dan vaak het geval, dat hiervoor geen salaris of andere vergoeding wordt uitgekeerd. Indien dit het geval is, dan kan er eventueel aanspraak worden gemaakt op de meewerkaftrek.

Naast het urencriterium, van minimaal 1225 uur besteden aan het ondernemen, dient de partner ook minimaal 525 uur aan de onderneming besteden. Des te meer uren er worden gewerkt, des te hoger de aftrek. Indien er wel een vergoeding wordt uitgekeerd, dan mag deze niet meer dan 5.000€ bedragen. Indien dit wel het geval is, dan vervalt de recht op de meewerkaftrek.

Hierbij dien je er ook op te letten, dat een vergoeding van minder 5.000€ fiscaal niet aftrekbaar is. Het hangt dan ook af van het inkomen van de partner, of het slim is een vergoeding te betalen. Indien de partner ook nog andere inkomsten heeft, dan is het doorgaans niet voordelig om een vergoeding uit te betalen. De vergoeding zal dan bij de partner worden belast, terwijl deze fiscaal niet aftrekbaar is. 

De aangifte inkomstenbelasting

De aftrekposten zijn geen kosten die je in de boekhouding hoeft te verwerken. Wanneer je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, dan verwerk je deze aftrekposten bij de aangifte inkomstenbelasting. Je kan de aftrekposten overigens wel in de boekhouding opnemen, om zodoende de te betalen belasting goed te plannen.. 

Wanneer je een onderneming hebt, dan dien je eenmalig belasting te betalen. Het is daarom verstandig voldoende geld te reserveren, om de belasting te kunnen betalen wanneer je ondernemer bent. Ben je in loondienst? Dan wordt er automatisch belasting ingehouden, waardoor je hier geen rekening mee hoeft te houden.

Voldoen aan het urencriterium zal door de verschillende aftrekposten duizenden euro aan te betalen belasting schelen. Het is dan ook belangrijk om bij te houden, of je aan het urencriterium voldoet. Wellicht kan wat extra tijd besteden aan jouw onderneming, je veel belasting besparen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.