Voorwaarden voor het afsluiten van een lening

voorwaarden voor het afsluiten van een lening

De voorwaarden voor het afsluiten van een lening worden steeds strikter. Door deze aangescherpte voorwaarden zijn er steeds meer mensen die niet langer in aanmerking komen voor een doorlopend krediet of voor een persoonlijke lening. Deze groep mensen gaat dan ook vaak op zoek naar andere opties. Bijvoorbeeld geld lenen zonder BKR,  om toch geld te kunnen lenen.

Minileningen en flitskredieten

Het verstrekken van minileningen en flitskredieten, in de praktijk de enige optie om te lenen zonder een BKR toetsing, wordt steeds verder aan banden gelegd. De AFM is continue bezig om de partijen die dergelijke leningen aanbieden aan te pakken. In hun opinie zijn hun voorwaarden voor het afsluiten van een lening niet in lijn met de huidige wet- en regelgeving. Hierdoor wordt geld lenen zonder BKR in de praktijk steeds lastiger.

Rente voor roodstand en creditcards

Persoonlijk ben ik het er helemaal mee eens dat partijen die leningen aanbieden tegen woekerrentes dienen te worden aangepakt. Echter, aan de andere kant dient er ook te worden gekeken waarom mensen aanspraak doen op dit soort leningen. 

Want klaarblijkelijk is er wel een grote vraag om een lening zonder een BKR toetsing te kunnen afsluiten. Of in ieder geval een lening af te sluiten waarbij iemand snel over geld kan beschikken.

Daarnaast, de rente die je te betalen voor het afsluiten van een minilening is gelijk aan de rente die je betaald bij het ongeoorloofd rood staan bij een bank. Ook een creditcard maatschappij brengt eenzelfde rente in rekening, indien je de rekening van de creditcard niet op tijd betaald. Toch voldoen dit soort kredieten aan de voorwaarden voor het afsluiten van een lening.

De discussie omtrent garantstellingen

Wat echter een grote rol speelt bij het afsluiten van een minilening of flitskrediet is de garantstelling. Dit kan voor extra kosten zorgen hetgeen ervoor kan zorgen dat geld lenen zonder BKR extreem duur wordt.

Deze kosten treden echter alleen op indien je niet zelf een garantstelling kan aanleveren. In dat geval dien je gebruik te maken van een garantstelling verstrekt door Ferratum. 

En dan moet ik zeggen dat de kosten voor deze garantstelling erg hoog zijn ten opzichte van de hoogte van de lening.

Ik kan echter wel begrijpen dat er hoge kosten in rekening worden gebracht voor een garantstelling. Het zijn namelijk erg risicovolle leningen die worden verstrekt. Doordat iemand met een negatieve BKR registratie een minilening kan aanvragen, is er vaak sprake van mensen met een hoog risicoprofiel. En dat beïnvloedt uiteraard de hoogte van de kosten van een garantstelling.

De achterliggende oorzaken aanpakken

Daarom vind ik het persoonlijk ook een redelijke complexe materie. Aan de ene kant ben ik het ermee eens dat de kosten van een garantstelling erg hoog zijn. 

Aan de andere kant verstrek je door een minilening mensen wel de mogelijkheid om acute financiële problemen op te lossen. 

Persoonlijk ben ik van mening dat de overheid naast het aanpakken van de verstrekkers van minileningen, meer aandacht zou moeten besteden aan de onderliggende problematiek 

Want waarom maken mensen nu eigenlijk gebruik van deze dure leningen? Dit is in mijn ogen vaak pure noodzaak. 

En het is ook geen uitzondering dat de overheid hier zelf schuld aan is. Want heb je bijvoorbeeld een verkeersboete die je niet op tijd kan betalen, dan dreigen er direct enorme verhogingen. 

De voorwaarden voor het afsluiten van een lening worden alsmaar strikter. Wat nu als je toch dringend geld nodig hebt en niet aan de voorwaarden voldoet?