Spaartaks en herziening inkomstenbelasting

Spaartaks en herziening inkomstenbelasting

Volgens de uitspraak van de hoogste rechter, dienen de mensen die een bezwaar tegen de spaartaks hebben ingediend te worden gecompenseerd. Helaas is er in mei 2022 een vervolguitspraak geweest, waarbij er wordt aangegeven dat dit in principe alleen geldt voor mensen die daadwerkelijk bezwaar hebben ingediend.

Gaat niet iedereen gecompenseerd worden?

In totaal zou het gaan om ongeveer 1,3 miljoen mensen die door het systeem van belastingheffing zijn gedupeerd. Hiervan hebben er echter maar 200,000 bezwaar ingediend (Bron: RTL nieuws) Bezwaar maken kan inmiddels niet meer.

Dit zou er dus voor zorgen dat slechts een klein gedeelte van de gedupeerden dient te worden gecompenseerd. Dit zal voor de belastingdienst en overheid opluchting betekenen, omdat hierdoor het bedrag dat zij dienen uit te betalen lager uitvalt. Alsnog gaat het naar schatting nog steeds om een bedrag van 2,8 miljard euro. Dit is een van de problemen waar de tweede kamer een oplossing voor dient te zoeken. 

Herziening inkomstenbelasting aanvragen

Echter, er is voor spaarders die te veel belasting hebben betaald, en niet op tijd bezwaar hebben gemaakt, nog een andere mogelijkheid. Tot 5 jaar na afloop van een belastingjaar kan je een herziening van de opgelegde aanslag inkomstenbelasting vragen.

Om hier kans van slagen te hebben, dient er sprake te zijn van een nieuw feit. Op basis van een nieuw feit dient de eerder opgelegde aanslag onjuist te zijn. 

In mijn opinie is dit zeer zeker het geval. De uitspraak van de hoge raad, dat de manier van belasting heffen onrechtmatig is, zou moeten worden opgevat als een nieuw feit.

Op het moment dat je de belastingaangifte invulde, was deze uitspraak er nog niet.

Spaartaks en herziening inkomstenbelasting aanvragen

Aanvraag indienen voor eind 2022

Het is van groot belang om niet de termijn te overschrijden. De compensatie gaat over de jaren 2017 tot en met 2020. De herziening voor het jaar 2017 dient uiterlijk eind 2022 te worden ingediend. 

Persoonlijk verwacht ik dat deze kwestie nog wel even zal gaan duren voordat deze wordt opgelost en de inmiddels verplichte compensatie voor de spaarders die bezwaar maakten daadwerkelijk wordt uitbetaald.. 

Er is ook nog geen definitieve uitspraak wat er wordt gedaan met de mensen die geen bezwaar hebben ingediend tegen de spaartaks. Het is dan ook van groot belang om als gedupeerde herziening aan te vragen, voor het einde van het jaar.

Zelf een herberekening maken

Bij een herzieningsaanvraag dien je aan te geven waarom je van mening bent dat er sprake dient te zijn van een herziening van de aanslag. Daarnaast dien je ook zelf een berekening te maken van het bedrag dat je terug zou moeten krijgen. Bij een vermogen vanaf 50.000 euro kan dit al interessant zijn. Wanneer je met een fiscale partner aangifte hebt gedaan, dan dien je de herziening ook met dezelfde fiscale partner aan te vragen. 

In dit geval dien je dus een berekening te maken van het werkelijke rendement dat je hebt behaald. Op basis van dit bedrag dien je dan de te betalen belasting te bereken en dit te vergelijken met het bedrag dat je daadwerkelijk betaald hebt volgens de definitieve aanslag.

Het kost dus iets meer tijd en werk om een herziening aan te vragen. Voor veel mensen is dit het echter wel waard.

Een herziening aanvragen is niet altijd slim

Ben je een belegger en heb je de afgelopen jaren  meer rendement behaald over het spaargeld en beleggingen dan de fictieve rendementen, dan is het uiteraard niet slim om een  herziening aan te vragen.

Heeft u vragen, of heeft u hulp nodig bij het indienen van een herziening, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Nieuwe spaartaks

Na het fiasco met het fictief rendement, dient er een nieuwe spaartaks te worden bedacht. Hierbij zijn de IT systemen van de belastingdienst wederom een groot struikelblok. Saldo`s van bankrekeningen en spaarrekeningen worden automatisch verwerkt door de belastingdienst. Bij rente en beleggingsrendementen is dit nog niet het geval. 

Wanneer dit handmatig zou moeten worden gecontroleerd, dan zal dit enorm veel extra werk opleveren. DIt is eigenlijk gewoonweg niet haalbaar. 

Daarnaast is er ook nog geen daadwerkelijk plan hoe de nieuwe spaartaks eruit zou moeten gaan zien. Uiteraard willen de linkse partijen de mensen met veel vermogen veel belasting laten betalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.