Schenken op papier

Schenken op papier

Schenken op papier is iets wat in mijn opinie nog veel te weinig wordt gedaan. Dit kan je enorm veel geld schelen. Op deze pagina leggen we uit hoe dit werkt en wat je dit kan opleveren.

Het principe van een schenking op papier

Wanneer je gaat schenken op papier, dan creëer je als het ware een schuld van de schenker jegens de ontvanger. Het geld is dan eigenlijk van de ontvanger. Bij een overlijden is dit dan geen erfenis meer, maar een voldoening van een schuld. Dit wordt ook wel schenking onder schuldigerkenning genoemd. Een dergelijke constructie zorgt ervoor dat je een bedrag schuldig bent. 

Wanneer je niet over de liquide middelen beschikt om daadwerkelijk een schenking te doen, dan kan dit uitkomst bieden. Maar dat is niet het enige voordeel. Doordat er rente dient te worden betaald over de schuld die wordt gecreëerd, kan je nog meer vermogen overhevelen zonder, dat er sprake is van een schenking.

Rente betalen

Een van de voorwaarden van een op papier geschonken bedrag, is dat er rente betaalt dient te worden. Dit dient ook echt te worden betaald. 

De fiscus accepteert geen rentebetaling op papier. De rente die er dient te worden betaald, bedraagt 6% per jaar. Dit is door de belastingdienst vastgelegd. Persoonlijk vind ik dit wel een onrealistisch hoge rente. Echter, des te hoger de rente, des te groter het voordeel. Op een spaarrekening zal je een dergelijke rente niet ontvangen.

Besparing over een periode van 10 jaar

Op basis van de schenkingsvrijstelling van 2022, heb ik onderstaande berekening doorgevoerd. Door te schenken op papier kan je in totaal een vermogen overhevelen van 62,561€ euro. Zonder dat er hiervan ook maar een euro naar de belastingdienst verdwijnt.

Jaar Schenking Cumulatief rente Rente cumulatief Overgeheveld vermogen
1 € 5.677       € 5.677
2 € 5.677 € 11.354 € 341   € 11.354
3 € 5.677 € 17.031 € 681 € 1.022 € 18.053
4 € 5.677 € 22.708 € 1.022 € 1.703 € 24.411
5 € 5.677 € 28.385 € 1.362 € 2.384 € 30.769
6 € 5.677 € 34.062 € 1.703 € 3.066 € 37.128
7 € 5.677 € 39.739 € 2.044 € 3.747 € 43.486
8 € 5.677 € 45.416 € 2.384 € 4.428 € 49.844
9 € 5.677 € 51.093 € 2.725 € 5.109 € 56.202
10 € 5.677 € 56.770 € 3.066 € 5.791 € 62.561

Zonder een schenking op papier, zou er op een zeker moment erfbelasting dienen te worden betaald. Afhankelijk van het totale bedrag van de schenking, zou dit tot 6,256€ of zelfs 12,512€ minder erfbelasting kunnen leiden.

Lagere eigen bijdrage

Een schenking op papier heeft eventueel ook gevolgen voor het betalen van een eigen bijdrage. Doordat het vermogen minder wordt, zal de eigen bijdrage bij een verblijf in een verzorgingstehuis lager uitvallen. Ook kan het ertoe leiden dat er recht ontstaat op toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag ontstaat. Dergelijke toeslagen bevatten namelijk een vermogenstoets.

Schenken op papier nadelen

Zoals altijd het geval is, zijn er ook nadelen verbonden aan deze methoden. 

Het grootste nadeel is dat een dergelijke constructie alleen kan worden opgezet via de notaris. Hierbij zal er elk jaar opnieuw een aanpassing van de akte dienen plaats te vinden, voor de schenking van dat jaar. 

Een onderhandse akte wordt niet geaccepteerd. Je dient een akte per kind op te stellen, waardoor de kosten van de notaris best wel kunnen oplopen.

Echter, dit geld verdien je snel weer terug. De besparing zal uiteindelijk aanzienlijk zijn.

Voordelen schenken op papier

Afspraken maken met een notaris

Hierbij is het wel zo, dat wanneer de eerste akte is opgesteld, dat het voor de jaren daarna erg eenvoudig is om deze aan te passen voor de nieuwe schenking. Hiervoor kan je dan ook een goed tarief afspreken. Dit is van belang, zodat je niet ieder jaar een groot bedrag dient te betalen. Zorg dat je hieromtrent direct afspraken maakt. 

De invloed op het box 3 vermogen

Een ander nadeel kan zijn, dat het vermogen bij de ontvanger van de schenking in box 3 terecht komt. Kinderen betalen dan belasting over dit box 3-vermogen. Tenminste, wanneer het boven de vrijstelling uitkomt.

Wel zal het box 3-vermogen bij de schenker afnemen, waardoor deze persoon minder belasting hoeft te betalen. 

Meer dan de vrijstelling schenken

Wanneer je een groter bedrag dan de vrijstelling schenkt, dan ben je schenkbelasting verschuldigd. Ook dit kan echter interessant zijn. Wel dien je dan over een groot vermogen te beschikken. De schenkbelasting is progressief en op deze manier kan je de belasting over het vermogen verminderen van 20% naar 10%.

Een vooorbeeld:

Totaal vermogen: 500.000€
Schenking op papier: 100.000€
Jaarlijkse rente: 6.000€

Direct af te rekenen met de fiscus: 10.000€
Latere besparing erfbelasting: 32.000€

Voordeel: 22.000€

Daarnaast zal door de rentebetaling over een groter bedrag, ook meer vermogen worden overgeheveld. Om op deze manier erfbelasting te besparen, dien je dan wel nu direct met de fiscus af te rekenen. 

Een schenking op papier dient minimaal 180 dagen voor een overlijden te zijn opgesteld. Een lastminute constructie gaat dus niet werken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.