Ontslagvergoeding en belasting

Ontslagvergoeding en belasting

Hoe zit het tegenwoordig met een ontslagvergoeding en belasting? In het verleden waren er nog mogelijkheden om belastingbetaling uit te stellen, door middel van het oprichten van een stamrecht BV. Helaas is dit tegenwoordig niet langer mogelijk.

Wanneer je wordt ontslagen, waarbij er geen dringende reden is tot ontslag, heb je recht op een transitievergoeding. Alleen als er sprake is van een faillissement, dan zal je helaas niks ontvangen.

Hoeveel belasting betalen over een ontslagvergoeding?

De werkgever houdt op de bruto ontslagvergoeding de belasting in. Het netto bedrag dat overblijft zal aan jou worden uitgekeerd. Dit zorgt ervoor dat de netto ontslagvergoeding fors lager zal uitvallen.

Afhankelijk van de hoogte van de ontslagvergoeding en het salaris, zal er of 37,07% of 49,5% worden ingehouden. Het bedrag dat je ontvangt wordt namelijk in box 1, inkomen uit werk, belast. Hierbij wordt er gekeken naar het totale inkomen dat je in een jaar genoten hebt. Het inkomen van de fiscale partner speelt hierbij geen rol.

Indien je aftrek geniet van betaalde hypotheekrente, zal dit er wel toe kunnen leiden dat je hier meer terugkrijgt, omdat je de betaalde rente tegen een hoger tarief kunt aftrekken. Je brengt de rente namelijk in mindering op het totaal van het belastbaar inkomen in box 1.

Te betalen belasting verminderen

Wel zijn er nog mogelijkheden om nog iets terug te ontvangen van de betaalde belasting. Wat zijn de fiscale voordelen waarvan je gebruik kunt maken?

Middeling aanvragen

Hiervoor dien je enig geduld te hebben, maar een ontslagvergoeding zorgt er vaak voor dat het aanvragen van een middeling tot een teruggave leidt. Een aanvraag voor een belastingmiddeling kun je pas indienen, nadat je de definitieve aanslag hebt ontvangen. Daarnaast vraag je belastingmiddeling aan voor een onafgebroken periode van drie jaar. 

Het kan zinvol zijn, om niet direct aan het einde van het fiscaal jaar waarin je de vergoeding hebt ontvangen, middeling aan te vragen. Als er in de opvolgende jaren sprake is van een lager inkomen, kan het namelijk voordeliger zijn, deze middeling pas later aan te vragen. Dit zal leiden tot een hogere teruggave. Om dit duidelijk te maken, hebben we het onderstaande voorbeeld samengesteld.

Jaar: -2 -1 0 1 2
Inkomen € 70.000 € 70.000 € 120.000 € 30.000 € 30.000
Geschatte belasting € 24.100 € 24.100 € 50.784 € 4.656 € 4.656

Op basis van bovenstaande gegevens is de ruwe schatting van de mogelijke teruggave naar aanleiding van middeling als volgt:

  Gemiddeld inkomen Gemiddelde belasting Totale belasting Daadwerkelijk betaald Mogelijke teruggave
Middeling -2 t/m 0 € 86.667 € 32.919 € 98.756 € 98.984 € 228
Middeling 0 t/m 2 € 60.000 € 18.792 € 56.376 € 60.096 € 3.720

Let wel: Dit is een ruwe schatting. 

Pensioen aanvullen

Indien er sprake is van een pensioengat, dan kan je door dit te gebruiken, ook belasting terug ontvangen.

Dit dien je dan wel direct te doen in het jaar dat je de vergoeding ontvangt. Je dient hetgeen je betaalt aan lijfrentepremie aan te geven tijdens de aangifte inkomstenbelasting

Om in aanmerking te komen, dient er wel sprake te zijn van jaarruimte. Indien je al een goed pensioen bezit, dan is het mogelijk dat dit niet het geval is. Hiervoor geldt wel een maximum wat je per jaar in mindering mag brengen. Voor 2022 bedraagt dit 13.570€. Dit zal leiden tot minder belasting in box 1.

Ontslagvergoeding en belasting pensioen

Datum van uitbetalen

Het is ook zinvol om goed te bekijken wanneer de vergoeding het beste kan worden uitgekeerd. De ontslagvergoeding en belasting hebben betrekking op hetzelfde jaar. Ga je bijvoorbeeld een WW uitkering ontvangen, dan zal het inkomen wel eens fors achteruit kunnen gaan. 

Dan is het bijvoorbeeld beter, om de ontslagvergoeding in januari te ontvangen dan in december. Hier kan je eventueel advies vragen van een belastingadviseur, om zo te bepalen wat voor jou het gunstigste is. Dit hangt af van het inkomen dat je genoten hebt in het jaar dat je vergoeding ontvangt en het inkomen dat je verwacht te ontvangen in het komende jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.