Middelen van belasting

Middelen van belasting

Het middelen van belasting is voor burgers een mogelijkheid om eventueel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen terug te ontvangen. Helaas zijn niet alle mensen hiervan op de hoogte. 

Zeker in situaties dat je net begonnen bent met werken, of  jouw baan hebt verloren, dan kan dit leiden tot een substantiële teruggave. Een gouden handdruk leidt vaak tot een hoge belastingaanslag. En als ondernemer zijnde, wanneer je een bedrijf hebt verkocht, dan zal er ook sprake zijn van een hoger dan gemiddeld inkomen in dat jaar.

Door vervolgens een middeling aan te vragen, kun je eventueel weer een bedrag terugkrijgen.

Hoe werkt belasting middeling?

De regeling geeft jouw de mogelijkheid om het inkomen over een periode van 3 jaar bij elkaar op te tellen, hiervan het gemiddelde te bepalen en vervolgens de te betalen belasting per jaar te berekenen. Dit vergelijk je vervolgens met de daadwerkelijk betaalde belasting. 

Is de uitkomst, dat op basis van het gemiddelde inkomen je minder belasting zou hebben betaald, dan kan je dit verschil terugvragen. Hiervoor dien je een verzoek in te dienen bij de belastingdienst. Wel dient er sprake van te zijn, dat het bedrag dat je terug kunt krijgen meer is dan 545 euro.

Alleen inkomen uit box 1 komt in aanmerking

Het middelen van belasting is alleen mogelijk voor inkomen in box 1, dus het belastbare inkomen uit werk of woning. Daarnaast is het alleen mogelijk voor een aaneengesloten periode van 3 jaren. Het verzoek dient binnen 36 maanden nadat je de definitieve aanslag inkomstenbelasting van het laatste jaar, van de drie jaren waarover je middeling wilt aanvragen, hebt ontvangen.

Wanneer je wilt middelen, dan dien je zelf een verzoek om middeling in te dienen. Het is  niet zo dat de belastingdienst hier zelf naar kijkt. 

Kan jij geld terugkrijgen?

Je kunt voor jezelf eens een berekening maken, over een periode van 3 aaneengesloten jaren.

Indien het inkomen in verschillende jaren nagenoeg gelijk is, dan is dit echter niet zinvol. Er dient sprake te zijn van een sterk wisselend inkomen, om daadwerkelijk voor een teruggave in aanmerking te komen. Wanneer je geld terug gaat vragen, dan hoef je alleen een formulier in te vullen waarin je aangeeft over welke periode je middeling wilt aanvragen. De belastingdienst zal dan zelf de berekeningen uitvoeren.

middelen belasting berekenen

Een proefberekening uitvoeren

Om het middelen van belasting te berekenen, heb je de gegevens van het inkomen uit werk en woning van box 1 van de belastingaangiftes van de afgelopen jaren nodig. Vervolgens kan je gebruik maken van verschillende hulpprogramma`s, om daadwerkelijk het belasting middelen te berekenen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de website van bereken het gebruiken.

Belasting over 3 jaar middelen vraagt even wat tijd, maar je kunt er veel geld mee terugkrijgen. Het is in mijn opinie zonde dat zo weinig mensen hier gebruik van maken. In totaal laten mensen op deze manier tientallen miljoenen, waar zich recht op hebben, liggen.

Verschillende berekeningen uitvoeren

Trek hier op een regenachtige zondag gewoon eens een keer wat tijd voor uit en bekijk de aanslagen dien je van de belastingdienst hebt ontvangen. Ga je een berekening uitvoeren? Zorg er dan ook voor, dat je verschillende periode van 3 jaar bekijkt, zodat je zeker weet dat de periode waarvoor je de middeling gaat aanvragen, je het meeste gaat opleveren. 

Zo kun je de jaren 2016 tot en met 2018 berekenen, maar ook 2017 tot en met 2019 etc. De uitkomsten kan je dan met elkaar vergelijken, om op die manier de teruggave te optimaliseren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.