Maximale toeslagen

Maximale toeslagen

De verschillende toeslagen die je kunt ontvangen, kunnen behoorlijk oplopen. Daarnaast gaat het altijd om netto uitkeringen. De maximale toeslagen die je kunt ontvangen kunnen forst oplopen.

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag bedraagt in 2022 111€ per persoon. Met een toeslagpartner bedraagt de maximale zorgtoeslag 212€. Recht op zorgtoeslag hangt af van zowel het vermogen als het inkomen. Voor het vermogen geldt een harde grens, waarboven je geen zorgtoeslag meer ontvangt. Naarmate het inkomen hoger wordt, zal het bedrag dat je aan zorgtoeslag kan krijgen steeds lager worden.  

Het is overigens ook mogelijk om de toeslag met terugwerkend kracht aan te vragen. Er wordt hierbij gekeken naar het belastingjaar. Soms kan het zo zijn, dat je had verwacht dat jouw inkomen hoger zou uitvallen, waardoor je geen zorgtoeslag hebt aangevraagd. Dit kan je achteraf dan alsnog doen.

Huurtoeslag

Bedraagt jouw huur niet meer dan 763,47€? Dan kom je wellicht in aanmerking voor huurtoeslag. Voor iemand jonger dan 23 jaar, ligt de grens bij 442,46€. Tenzij je een thuiswonend kind hebt. Dan bedraagt de maximale huur ook 763,47€.

Daarnaast speelt het inkomen een rol. Des te lager het inkomen, des te hoger de huurtoeslag. Ook is er sprake van een vermogenstoets. Indien je meer vermogen bezit dan het bedrag van de vermogenstoets, dan ontvang je geen huurtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Bij de kinderopvangtoeslag ontvang je een percentage van de gemaakte kosten. Des te lager het inkomen, des te hoger het bedrag dat je ontvang.

Bij een inkomen lager dan 20,584€ op jaarbasis, ontvang je 96% van de kosten retour. Bij een inkomen van 30,175€ ontvang je voor het eerste kind 92,5% en voor het tweede kind is dit 95%. 

Bij het berekenen van de vergoeding wordt er uitgegaan van een maximaal van 8,50€ per uur voor de dagopvang. Daarnaast krijg je maximaal 230 uren vergoed. Bij het laagste inkomen kan je dus maximaal 1,877€ per kind ontvangen. Er is bij deze toeslag verder geen vermogenstoets van toepassing.

Kinderopvang toeslag

Kindgebonden budget

Deze toeslag is bedoeld ter ondersteuning van het opvoeden van een kind tot 18 jaar oud. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen. Kindgebonden budget is niet afhankelijk van de kinderbijslag. De kinderbijslag ontvangt elke ouder, onafhankelijk van het inkomen of vermogen.

Voorbeelden van de te ontvangen toeslagen

Iemand van 30 jaar oud, alleenstaand met 2 kinderen en een inkomen van 20.000€ op jaarbasis, zonder vermogen zal bijna 1.000 euro per maand aan toeslagen kunnen ontvangen. 

Een persoon van 40 jaar oud, getrouwd met 2 kinderen, een gezamenlijk inkomen van 40.000€ en ook zonder vermogen, zal gezamenlijk net iets meer dan 1.000 euro per maand aan toeslagen ontvangen.

Afhankelijkheid bij een laag inkomen

Iemand met een laag inkomen is erg afhankelijk van de maximale toeslagen die hij of zij ontvangt. Dit bedrag zal bijna net zo hoog zijn, als hetgeen je ontvangt via een salaris of uitkering. 

Doel van toeslagen

Het doel van de verschillende toeslagen is om inkomensongelijkheid te beperken. En daarnaast ook de mensen met een laag inkomen te helpen om rond te komen. Het systeem is echter wel dermate complex geworden, dat het zijn doel voorbijschiet. 

Iemand die net iets meer gaat verdienen, waardoor hij of zij een toeslag verliest, zal er in de praktijk netto op achteruit gaan. Dit kan niet de bedoeling zijn van het opgezette systeem. Daarom ben ik persoonlijk ook sterk voorstander van een vereenvoudigd systeem.

Nu ontvang je salaris of een uitkering en wordt daar eerst het nodige op ingehouden. Het ingehouden bedrag ontvang je vervolgens weer terug door toeslagen. Of soms zelfs nog meer. 

Dan zou het veel eenvoudiger zijn, om geen inkomstenbelasting te heffen over bijvoorbeeld de eerste 20.000€ die iemand verdient. Of wellicht dat je zelfs een percentage extra ontvangt van de overheid. In ieder geval is het tijd voor een eenvoudiger en transparanter systeem. 

Te hoog vermogen

Is jouw inkomen laag, maar beschik je wel over een behoorlijk vermogen, waardoor je toeslagen misloopt? Kijk dan eens naar de mogelijk om belastingvrij te schenken aan kinderen of kleinkinderen. Op die manier kan je dan wellicht wel in aanmerking komen voor een toeslag. Eventueel kan je ook vermogen onderbrengen in een spaargeld BV. Op die manier wordt het vermogen niet langer in aanmerking genomen voor de vermogenstoets. En wellicht kan je dan ook het nodige besparen op het gebied van de spaartaks.

Controle en fraude

Doordat het systeem dermate complex is geworden, wordt de controle steeds complexer. Daarnaast opent dit ook de deur naar fraude. Op dit gebied heeft de belastingdienst de afgelopen jaren de nodige missers gemaakt. Maar dat hoeven we je waarschijnlijk  niet te vertellen. Ontvang je de maximale toeslagen, dan zal er op zijn tijd ook sprake zijn van controle.

Wilt u weten wat de maximale toeslagen zijn die u kunt ontvangen? Neem dan eens een kijkje op de website van de belastingdienst. Daar kan je vrij nauwkeurig een proefberekening maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.