Is een vereniging btw plichtig

Is een vereniging btw plichtig

De vraag, is een stichting of vereniging btw plichtig, wordt vaak te snel met nee beantwoord. Het thema btw en vereniging is toch net iets complexer dan vaak wordt verondersteld. Wanneer betalen verenigingen en stichtingen geen btw?

Vrijstellingen van de btw plicht

Voor verenigingen die actief zijn binnen de sociaal-culturele sector, de zorg of het onderwijssector geldt in principe een vrijstelling van de btw plicht. Hierdoor zijn veel verenigingen, zoals sportverenigingen, inclusief kantines, toneelvereniging en dergelijke  vrijgesteld van btw. Het is echter niet zo dat er standaard geen btw plicht bestaat voor elke vereniging. Ook blijft de plicht tot het voeren van een boekhouding gewoon van kracht.

De vrijstelling vervalt, indien er sprake is van ondernemerschap en deelname aan het economisch verkeer. Dan zal de vereniging ook direct verplicht zijn vennootschapsbelasting te betalen.

Is er sprake van vrijgestelde omzet vanuit btw oogpunt, dan is er ook geen recht op aftrek van btw, in de vorm van terug te vorden voorbelasting.

Fondswervende activiteiten

Een sportvereniging zal vaak een klein bedrag in rekening brengen als toegang bij bepaalde wedstrijden. Dit leidt er echter niet toe, dat er dan direct sprake is van btw plicht. Hiervoor is bij de vraag is een vereniging btw plichtig, het begrip fondswervende activiteiten van belang. 

Je zou dit kunnen vertalen, dat zolang als de geïnde toegang wordt gebruikt om de vereniging draaiende te houden, dat er dan geen sprake is van economische activiteiten.

Om dit in de praktijk beheersbaar te houden, is het begrip fondswervende activiteiten ingevoerd. Zolang het bedrag dat wordt opgehaald  met alle fondsenwervende activiteiten niet meer dan 50.000€ bedraagt, dan zal er nog steeds sprake zijn van een vrijstelling voor de btw.

Meer dan 50.000€ uit fondsverwerving

Dit leidt er wel toe, dat bijvoorbeeld voetbalverenigingen die actief zijn op het hoogste amateurniveau, wel btw dienen af te dragen. Hetgeen er jaarlijks binnenkomt via fondswervende activiteiten, zal dit bedrag ruimschoots overschrijden. 

btw en vereniging

Hierbij dien je ook niet te vergeten dat sponsoring ook tot fondswervende activiteiten behoort en dus dient te worden opgeteld bij de opbrengst van de toegangskaarten verkoop, om te bepalen of er binnen de norm van 50.000€ wordt gebleven. Let dus goed op de neveninkomsten, indien je als vereniging de grens van 50.000€ benadert.

Wordt het bedrag van 50.000€ overschreden, dan zijn bijvoorbeeld toegangskaartjes belast met btw. De vereniging wordt in dat geval gezien als een btw ondernemer. Er geldt dan een btw plicht voor de vereniging. In dat geval kan je echter ook btw terugvragen als vereniging zijnde.

Wordt een kantine van een sportvereniging gebruikt voor andere doeleinden? Bijvoorbeeld verhuur voor een borrel of feest, dan dient er wel btw in rekening te worden gebracht. Er is dan sprake van deelname aan het economisch verkeer. 

Waarom een vrijstelling van de btw verplichtingen?

Het maatschappelijke karakter van een vereniging is een van de redenen dat er sprake is van vrijstelling op het gebied van btw. Daarnaast zorgt het ook voor minder administratieve lasten. 

De boekhouding van een vereniging wordt doorgaans gedaan door vrijwilligers, waardoor deze vrijwilligers extra belast zouden worden, indien er btw zou dienen te worden afgedragen. Daarnaast is het ook de vraag of vrijwilligers altijd over voldoende kennis beschikken op dit gebied, om de btw aangiften correct te verzorgen. 

Contributie vereniging en btw

Over de contributie hoeft geen btw te worden afgedragen, zolang er geen sprake is van winstbejag. Wordt er wel winst gemaakt, maar wordt dit voor de vereniging aangewend, dan is er geen sprake van winstbejag.

Het bovenstaande geeft aan, dat je de vraag is een vereniging btw plichtig niet zomaar met nee kunt beantwoorden. Je zou ook een belastingadviseur om advies kunnen vragen, om problemen te voorkomen.

2 thoughts on “Is een vereniging btw plichtig

 • januari 6, 2022 at 3:41 pm
  Permalink

  Tot mijn verbazing zijn denksportverenigingen BTW plichtig gemaakt (het Europese hof heeft de uitspraak gedaan dat denksporten niet meer onder sport vallen), terwijl deze verenigingen allen het doel hebben hun denksport te beoefenen in verenigingsverband, zie de belastingdienst, zie: Denksportorganisaties vanaf 2022 btw-plichtig (update) (belastingdienst.nl)
  Ik vraag me af, of de belastingdienst hiermee niet haar boekje te buiten gaat en het verenigingsrecht in Nederland aan haar laars lapt. Bovendien is denksport bevorderlijk voor je mentale gezondheid, eeen pluspunt in de strid tegen eenzaamheid.

  Zou hier wat tegen te doen zijn? Is dit een rechtmatige actie van de belastingdienst?

  Reply
  • februari 1, 2022 at 11:13 am
   Permalink

   Dat zal niet meevallen. Ik ben bang dat dit alleen via de gerechtelijke weg af te dwingen is.

   Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.