Eigenwoningforfait 2021

Eigenwoningforfait 2021 tarieven

Indien je in het bezit bent van een eigen woning, dan dien je een gedeelte van de waarde op te tellen bij het verzamelinkomen. Het eigenwoningforfait in 2021 bedraagt voor de meeste Nederlanders 0,5%. Wel is er tegenwoordig sprake van verschillende tarieven.

Voor woningen met een WOZ waarde van minder dan 75.000€ zijn er lagere tarieven van toepassing. Ik vraag me echter af waar je in Nederland nog een woning kan vinden voor deze prijs. Het percentage wordt berekend over de WOZ waarde, die periodiek wordt vastgesteld. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ waarde, dat in 2021 als volgt wordt berekend:

WOZ waarde Eigenwoningforfait
 <12.500€ 0%
12.500€ < 25.000€ 0,2%
25.000€ < 50.000€ 0,3%
50.000€ < 75.000€ 0,4%
75.000€ < 1.110.000€ 0,5%
>1.110.000 5.550€ + 2,35% van de WOZ waarde boven de 1.110.000€

Bron: Belastingdienst

Hoeveel belasting dien je te betalen?

De fiscale bijtelling van het eigenwoningforfait in 2021 tel je bij het inkomen in box 1 op. Afhankelijk van het inkomen dat je geniet, betaal je vervolgens 37,1% of 49,5% belasting. Stel dat je een huis bezit met een waarde van 400.000€ en je geniet een jaarinkomen van 50.000€, dan bedraagt de verschuldigde belasting 890€. Eigenlijk verlies je hiermee een gedeelte van het voordeel van de rentaftrek voor een hypotheek.

Het eigenwoningforfait van 2.000€ in dit geval tel je bij het belastbare inkomen op. De verschuldigde belasting betaal je één keer per jaar, door dit op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting.

De invloed van de stijgende huizenprijzen

Aangezien de waardestijging van huizen de pan uit rijst, is dit een gigantisch inkomstenbron voor de overheid. Het percentage waarmee het eigenwoningforfait daalt de laatste jaren is vaak niet voldoende om de waardestijging van een huis te compenseren. 

Voor huizenbezitters met een woonhuis waarvan de WOZ waarde meer dan 1.110.000€ bedraagt wordt het een dure aangelegenheid. Het tarief boven de waarde is namelijk maar liefst 2,35%. 

Eigenwoningforfait 2021

Geen of een lage hypotheek

Om aflossen van een hypotheek te stimuleren, is er door de Wet Hillen een belastingvoordeel gecreëerd voor de mensen met een lage of geen hypotheekschuld. Deze aftrek wordt de komende jaren overigens wel afgebouwd. Hierdoor dienen ook woningbezitters zonder hypotheek in de toekomst weer belasting dienen te betalen over het volledige eigenwoningforfait.

Woz beschikking

Ieder jaar ontvang je van de de gemeente de WOZ beschikking. Op basis van algemene data wordt de waarde van een huis bepaald. Vaak wordt er hierbij gekeken naar verkoopprijzen van vergelijkbare huizen. Er wordt hierbij niet echt rekening gehouden met specifieke kenmerken. Hierdoor loont het vaak om bezwaar aan te tekenen. 

Is er bijvoorbeeld een huis in de buurt verkocht met een uitbouw, dan kan het zomaar zo zijn dat ook jouw WOZ waarde omhoog gaat. Een bezwaar maakt dan een goede kans om het eigenwoningforfait te verlagen. 

Indien je van plan bent op korte termijn jouw huis te verkopen, dan kan het verstandig zijn dit achterwege te laten. Een makelaar kijkt bij het bepalen van de waarde van een huis toch vaak ook naar de WOZ waarde.

Hoe zit het met een tweede woning?

Het verschil tussen het eigenwoningforfait en de vermogensbelasting komt naar voren bij een tweede woning. Een tweede woning wordt tot het vermogen gerekend. Hierdoor is er geen sprake van een eigenwoningforfait, maar dien je de waarde van de woning op te tellen bij de bezittingen die je aangeeft in box 3.

Kosten voor de verhuurder

Het eigenwoningforfait is een kostenpost voor de eigenaar. Indien je een huis huurt, dan zijn dit geen kosten die apart mogen worden doorberekend. Uiteraard zullen deze kosten wel in de huurprijs worden verwerkt.

Verhoging huurwaardeforfait na verbouwing

Heb je onlangs jouw huis verbouwd, bijvoorbeeld door een uitbouw of een dakkapel te plaatsen? In dat geval zal het eigenwoningforfait 2021 hoger uitvallen. De waarde van de woning zal door dergelijke verbouwingen namelijk toenemen. 

Is er daarentegen sprake van achterstallig onderhoud, dan zou dit het eigenwoningforfait moeten doen dalen. Hiervoor dien je dan wel bezwaar aan te tekenen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.