Compensatie spaarders

Compensatie spaarders

De compensatie van spaarders laat intussen al weer de nodige tijd op zich wachten. De uitspraak van de hoge raad ligt er inmiddels al bijna een jaar achter ons. Je zou wel kunnen zeggen, dat zoals we inmiddels wel van onze overheid gewend zijn, dat het erg lang duurt voordat er daadwerkelijk uitvoering aan deze uitspraak wordt gegeven.

Uitvoering van het vonnis

De hoogste rechter heeft op 24 december 2021 uitspraak gedaan, het is alleen nog wachten op de uitvoering van het vonnis door de overheid.

De 60.000 spaarders die op tijd bezwaar maakten, kunnen een compensatie tegemoet zien. Wanneer en hoeveel is echter nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, dat belastingheffing op basis van een fictief rendement wettelijk gezien niet door de beugel kan. Zeker in de tijden van de lage rente was dit nergens op gebaseerd.

Kleine spaarders

Kleine spaarders, die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de opgelegde aanslag, dreigen spaarders compensatie mis te lopen. Volgen een uitspraak van de rechter in mei 2022, is spaarders compenseren die geen bezwaar hebben gemaakt, niet noodzakelijk

Dit is best opmerkelijk te noemen. In de eerste uitspraak werd er aangegeven dat de manier van belasting heffen onrechtmatig was. Door deze vervolg uitspraak, kan je concluderen dat uiteindelijk de overheid wel de winnaar is van deze onrechtmatigheid. Dat is eigenlijk bizar. 

Je zou het kunnen vergelijken met dat je ergens inbreekt en dan alleen de meest waardevolle items dient terug te geven. De rest mag je houden.

Problemen bij de belastingdienst

Een groot probleem bij een compensatieregeling is de belastingdienst. Een regeling dient te worden uitgevoerd en daarbij is de organisatie van de belastingdienst een groot struikelblok. De belastingdienst is ondertussen bijna lachwekkend te noemen. 

Het verlagen van de BTW op groente en fruit is al jaren uitgesteld, omdat de belastingdienst niet in staat is deze veranderingen door te voeren. Dit terwijl er in de afgelopen jaren ontiegelijk veel geld aan automatisering is uitgegeven.

Ook verschillende compensatieregelingen lijken niet uitvoerbaar, doordat de belastingdienst niet in staat is dit uit te voeren. Staatssecretaris van Rij is dan ook tot op heden nog niet met goed plan gekomen.

Problemen belastingdienst

Hoeveel gaat dit kosten?

Hoeveel de compensatie voor spaarders gaat kosten, is nog niet duidelijk. Je hoort verschillende bedragen de ronde doen. In het ergste geval zou dit op kunnen lopen tot 12 miljard euro. Dit is het bedrag aan teveel betaalde inkomstenbelasting

Wanneer ook de kleine spaarders worden gecompenseerd, dan zou het gaan om 2,8 miljard euro. Dit is dan ook een fors dilemma voor de tweede kamer. Je dient de burgers tegemoet te komen, maar de vraag is waar zij het geld vandaan moeten halen.

Herziening aanvragen

De overheid is bang voor nog meer bezwaarschriften, waardoor de belastingdienst overbelast zou raken. Het is namelijk mogelijk om herziening aan te vragen. Dit is mogelijk tot 5 jaar na afloop van een belastingjaar. 

Om kans van slagen te hebben, dient er sprake te zijn van een nieuw feit. Het feit dat de hoge raad heeft aangeven, dat de manier van belasting heffen onrechtmatig is geweest, is mijn inziens ontegenzeggelijke een nieuw feit. 

Dit biedt ook een opening voor mensen die niet tijdig bezwaar hebben aangetekend. Het gaat hierbij om honderdduizenden spaarders. Gedupeerde spaarders zou ik dan ook zeker aanraden om tijdig herziening aan te vragen.

Met een goede compensatieregeling zouden al deze herzieningsverzoeken kunnen worden voorkomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.