Zijn makelaarskosten aftrekbaar?

makelaarskosten aftrekbaar

Indien je een huis gaat kopen, dan zijn bepaalde kosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting.  Helaas zijn de makelaarskosten niet aftrekbaar. Hier bestaat nog wel eens een misverstand over. 

Kosten koper bij het kopen van een huis

Indien je een huis gaat kopen, dan zal je erachter komen dat de zogenoemde kosten koper behoorlijk oplopen. Zelfs nu al jarenlang de overdrachtsbelasting is verminderd. Deze overdrachtsbelasting zijn kosten die je in ieder geval dient te betalen, net zoals de notariskosten voor overdracht van de woning.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere kosten, die je niet per definitie verplicht bent te betalen. Kan je een huis contant betalen, dan zal je bijvoorbeeld niet de kosten van een hypotheek hoeven te dragen. in de praktijk zullen er echter maar weinig mensen zijn die hiertoe in staat zijn. Zeker met niveau van de huizenprijzen in Nederland.

Wel of geen makelaar inschakelen?

Je bent niet verplicht om een makelaar in te schakelen. In onze opinie is het echter wel zo dat, dat ook al zijn de makelaarskosten niet aftrekbaar, dat het om een dermate belangrijke aankoop gaat, dat het besparen van kosten niet altijd verstandig is.

Ga je een huis verkopen, dan is het bijna standaard dat je een makelaar inschakelt. Een makelaar neemt jou het werk uit handen. Hij of zij zal zorgen dat het huis op websites zoals Funda terecht komt, de bezichtigingen regelen en de contracten opstellen. 

Een goede makelaar verdiend zich terug

Een goede makelaar kan daarnaast het verschil maken wanneer je gaat onderhandelen over de prijs van het huis. Dit kan je bij een goede makelaar toch net iets meer opleveren dan dat je dit zelf doet. Bij een huis in de hogere prijsklasse kan dit al snel meer zijn dan hetgeen een makelaar je kost.

Hoeveel kost een makelaar?

De standaard is dat de kosten bij verkoop van een makelaar 1% van de verkoopprijs als courtage bedragen. Bij een huis van 300,000€ is dit een bedrag van 3,000€. Dat is toch aanzienlijk.

 Het is in onze ogen dan ook verstandig om goed vast te leggen wat de makelaar dient te doen voor dit bedrag. 

Een makelaar kan je niet verzekeren dat het huis binnen een bepaalde periode voor een bepaalde prijs wordt verkocht. Maar je kan wel de inspanningsverplichting vastleggen.

Hoeveel kost een makelaar

Welke kosten kan je aftrekken?

In de aangifte inkomstenbelasting kan je de makelaarskosten dus niet aftrekken. De kosten van hypotheken en andere schulden zijn doorgaans wel aftrekbaar,. De aftrekbare kosten zijn als volgt:

  • Kosten verbonden aan het afsluiten van een hypotheek
  • De afsluitprovisie van een hypotheek
  • Een technische keuring voor de aanvraag van de nationale hypotheek garantie
  • Kosten van de Nationale hypotheekgarantie
  • Taxatiekosten voor de aanvraag van de hypotheek
  • De notariële akte voor de hypotheek (dus niet voor de levering van het huis)
  • De renteaftrek voor de betaalde hypotheekrente

Alles bij elkaar kan je minder dan de helft van de kosten verbonden aan de aankoop van een huis aftrekken. De grootste kosten zijn namelijk de kosten van de makelaar en de overdrachtsbelasting, die je gewoon zelf in zijn geheel dient te dragen.

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting

Indien je in loondienst bent of je ontvangt een uitkering, dan houdt de werkgever de verschuldigde loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen in van jouw salaris. Wat overblijft is het netto bedrag wat wordt uitgekeerd. Door loonheffingskorting toe te passen wordt het bedrag wat maandelijks netto wordt uitgekeerd hoger. 

Waarom bestaat er loonheffingskorting?

Iedere Nederlander heeft recht op loonheffingskortingen op de te betalen belastingen. Dit zijn de heffingskorting, die voor elke Nederlander boven de 18 jaar geldt. En de arbeidskorting voor de werkende Nederlanders. Op het uiteindelijke te betalen bedrag aan belastingen mag je deze bedragen in mindering brengen.

Door loonheffingskorting aan te vragen wordt er alvast rekening gehouden met de kortingen bij het bedrag dat je per maand op jouw rekening ontvangt. Je betaalt dan minder belasting per maand. Pas je dit niet toe op jouw salaris of uitkering, dan zal je elke maand een lager netto bedrag ontvangen.

Persoonsgebonden, eenmalige kortingen op de te betalen belasting

Zowel de algemene heffingskorting en de arbeidskorting zijn persoonsgebonden kortingen op de betalen belastingen. Bovendien ontvang je deze slechts eenmalig. In het geval je meerdere werkgevers hebt, dan is het van belang hier rekening mee te houden. 

Hoe zit het als je meerdere werkgevers hebt?

Indien je in dienst treed bij een werkgever zal je een formulier dienen in te vullen waarbij je aangeeft of je gebruik wilt maken van de heffingskorting.

Gaat het om de enige werkgever die je hebt? Dan is het verstandig om hier in te vullen dat je deze heffingskorting wilt ontvangen.

Heb je echter meerdere inkomens, van een werkgever of uitkeringsinstantie, waarbij je bij een ander al hebt doorgegeven dat zij rekening moeten houden met deze heffingskorting?

Dan is het verstandig om hier bij een tweede werkgever vanaf te zien.

Loonheffingskorting

Kortingen verrekenen via de aangifte inkomstenbelasting

De belasting die maandelijks op het salaris of op de uitkering wordt ingehouden is eigenlijk een soort van vooruitbetaling van de jaarlijkse inkomstenbelasting. Ook al ontvang je maandelijks niet het gedeelte van de kortingen waar je recht op hebt, dan kan je dit alsnog aangeven bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor zal je alsnog alsnog het geld waarop je recht hebt terugontvangen. 

Het is dus zo dat je altijd de korting krijgt waarop je recht hebt. Het enige onderscheid is het moment waarop je deze korting op de belastingen daadwerkelijk ontvangt.

Andersom kan het ook zo zijn. Indien je hiervan dubbel gebruik hebt gemaakt, dat je een bedrag dient terug te betalen. Je hebt dan gedurende het jaar te weinig belasting betaald.

In dat geval is het vaak een nare verrassing waarmee geen rekening had gehouden. Daarom is het verstandig om zeker te stellen dat je slechts bij één werkgever aangeeft dat je de heffingskorting wilt toepassen. 

Het verstandigste is dit om te doen bij de werkgever waar je het meeste verdient. Op die manier stel je zeker dat minder belasting of minder loonheffing afdraagt. Want indien het salaris bij een werkgever te laag is om het volledige bedrag van de heffingskorting toe te passen, dan zal je niet profiteren van de totale mogelijke korting op de te betalen belasting.

Veranderingen belasting 2020

Veranderingen belasting 2020

Elk jaar vinden er wel weer een aantal veranderingen plaats met betrekking tot het belastingstelsel. Ook zijn er weer veranderingen in de belasting voor 2020. De belangrijkste wijzigingen hebben wij hier op een rij gezet.

In het algemeen zijn de plannen gericht op een toename van de koopkracht. Meer geld op de bankrekening is dus het devies.

Van drie naar twee schijven

Ook al heeft dit niet een al te grote invloed op de te betalen belasting, het is wel een van de grote veranderingen in de belasting 2020. Van het alom bekende drie schrijven stelsel is er over gestapt naar een systeem met slechts twee belastingschijven. Dit komt de overzichtelijkheid ten goede. De tarieven voor 2020 luiden als volgt: 

Inkomen Belastingtarief
< 68,507€  37,35%
> 68,507€ 49,5%

 Heffingskorting

Deze algemene heffingskorting vermindert direct de te betalen belastingen. Je leest soms wel eens dat hiermee het belastbaar inkomen wordt verminderd, maar dat is niet correct. De bedragen voor de heffingskorting voor 2020 zijn als volgt:

Inkomen Heffingskorting
 < 20,712€ 2,711€
 > 20,712€ < 68,507€ 2,711€ - 5,672% * (belastbaar inkomen - 20,711€)
> 68,507€ 0€

Arbeidskorting

Arbeidskorting is ook een soort van heffingskorting. Het wordt in mindering gebracht op het te betalen bedrag aan belasting. Dit is dus iets anders dan een aftrekpost, zoals bijvoorbeeld hypotheekrente, waarbij het belastbaar inkomen wordt verminderd.

Voor 2020 is de volgende regeling voor arbeidskorting van kracht:

Inkomen Arbeidskorting
<9,921€ 2,812% * arbeidsinkomen
>9,921€ < 21,430€ 279€ + 28,812% * (arbeidsinkomen  - 9,921€)
>21,430€ <34,954 3,595€ + 1,656% * (arbeidsinkomen - 21,430€)
>34,954 < 98,604€ 3,819€ - 6% * (arbeidsinkomen - 34,954€)
<98,604 0€

Verdere beperking hypotheekrenteaftrek

Op het gebied van het bezit van een eigen woning is er veel aan het veranderen. De maximale hypotheekrenteaftrek is vanaf 1 januari weer naar beneden gegaan. Daarentegen wordt het huurwaardeforfait afgebouwd.

De afbouw van de hypotheekrenteaftrek is al enige jaren geleden in gang gezet. En deze afbouw gaat ook in 2020 gewoon door. Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente kan aftrekken is in 2020 maximaal 46%. Dit is dus minder dan het belastingtarief in de tweede schijf van 49,5%. Zolang je niet in de tweede belastingschijf terecht komt, zal je voorlopig niks merken van deze beperking op de hypotheekrenteaftrek.

Tenminste, zolang deze plannen niet verder worden aangescherpt. Hierover is elk jaar weer de nodige discussie. Het is dus maar afwachten hoe dit de komende jaren gaat uitpakken. Volgend jaar daalt de maximale hypotheekrenteaftrek weer verder. 

Verhoging van de zorgtoeslag

Het maximale bedrag voor de zorgtoeslag gaat omhoog.

Voor alleenstaanden wordt deze verhoogd met 67€ naar 1,256€ en voor samenwonenden wordt de toeslag verhoogd met 95€ naar 2,399€. Dit zijn de bedragen per jaar.

De invloed op de koopkracht

De veranderingen in de belasting 2020 zijn erop gericht dat iedereen er in koopkracht op vooruit zou moeten gaan. De inschatting is dat de koopkracht gemiddeld met 2,1% zou moeten stijgen. Dat houdt dus in dat iedereen uiteindelijk meer geld op zijn bankrekening zou moeten binnenkrijgen.

Of dat voor iedereen ook zou uitpakt en of je er ook echt op vooruit gaat, hangt grotendeels af van de persoonlijke situatie. Houdt hier altijd rekening mee en reken je niet direct rijk.

Wat kunnen we de komende jaren verwachten?

Nederland stond er economisch gezien erg goed voor. Door de corona pandemie is er het nodige veranderd. Daarnaast is er heel veel onzekerheid over hoe deze pandemie zich verder gaat ontwikkelen. 

Inmiddels heeft de staat ontzettend veel geld geleend. Dit moet op termijn uiteraard weer worden terugbetaald.

Echter, het komende jaar verwacht ik geen grote bezuinigingen. Dit zou desastreus zijn voor de economische ontwikkelingen. De vraag is of er de komende jaren voldoende economische groei kan worden gerealiseerd om de staatsleningen af te betalen. Dit wordt een grote uitdaging.

Ook als zzp`er krijg je te maken met deze veranderingen in het belastingstelsel. Als zzp`er betaal je tenslotte ook inkomstenbelasting.

Bereken inkomstenbelasting zzp

Bereken inkomstenbelasting zzp

Elke Nederlander dient inkomstenbelasting te betalen. Dit is niet anders voor een zzp`er. Bereken inkomstenbelasting zzp op een juiste manier, om zo problemen met de belastingdienst te voorkomen.

Aangifte inkomstenbelasting loondienst

Voor iemand die alleen inkomen uit werk heeft, is de aangifte inkomstenbelasting over het algemeen vrij simpel. De meeste gegevens betreffende werk en woning worden al door de belastingdienst ingevuld en deze hoef je alleen nog maar te controleren. Alleen in het geval van bepaalde aftrekposten of ongewone situaties, zoals een buitenlands inkomen, moet je nog actief aan de slag met de aangifte inkomstenbelasting. Ook zaken zoals de algemene heffingskorting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering worden automatisch voor jou berekend.

Aangifte inkomstenbelasting zzp`er

Voor een zzp'er ligt dit allemaal iets ingewikkelder. Je dient een boekhouding bij te houden, waarin je alle gegevens betreffende inkomsten en uitgaven verwerkt. Daarbij dien je er rekening mee te houden wat je kan opvoeren als aftrekbare kosten en wat niet. Daarnaast geldt er voor grote uitgaven wellicht dat je hier afschrijvingen op dient toe te passen.

Hier komt dus veel meer bij kijken dan bij een aangifte inkomstenbelasting van iemand die in loondienst is. 

Bereken inkomstenbelasting zzp eenvoudig

De eenvoudigste methode is het aanschaffen van een goed online boekhoudpakket. Indien je dan ook de discipline opbrengt om deze op regelmatige basis, minimaal een keer per week, bij te houden, dan kan je de gegevens vanuit het boekhoudprogramma simpelweg overnemen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Wel dien je rekening te houden met eventuele aftrekposten waar je recht op kan hebben. Zo is er de ondernemersaftrek en MKB winstvrijstelling. Voor een startende ondernemer komt hier nog de startersaftrek bij. Deze moet je zeker niet vergeten want dat zou geld weggooien zijn.

Wil je er zeker van zijn dat jouw belastingaangifte correct is, dan is een boekhouder inhuren zeker het overwegen waard. Ben je op zoek naar een boekhouder, zorg er dan voor dat je de verschillende boekhouders goed vergelijkt alvorens een definitieve keuze te maken.

Verschil boekhoudprogramma en belastingaangifte 

De online boekhoudprogramma`s, zoals e-boekhouden.nl, zijn primair gericht op de boekhouding en niet op de belastingaangifte. Dit omdat hier persoonlijke omstandigheden zoals eventueel hypotheekrenteaftrek, vermogen voor de vermogensbelasting en andere zaken een rol spelen. Dit zijn puur privé situaties die niet thuishoren in de boekhouding van een onderneming. 

Daarentegen geeft de informatie vanuit het boekhoudprogramma wel direct de informatie die je nodig hebt voor de belastingopgave. Het is alleen nog niet volledig

Er bestaan andere softwarepakketten die je helpen bij de belastingaangifte. Persoonlijk zie ik niet de noodzaak van dergelijke software, indien je als zzp`er werkt. 

De website van de belastingdienst is dusdanig ingericht dat het redelijk vanzelfsprekend is. Bovendien kan je bij elke vraag de toelichting lezen. Aparte software heeft daarom weinig toegevoegde waarde. Maar dat is mijn persoonlijke opinie. 

Belastingtarieven

De belastingtarieven zijn voor zzp'ers gelijk aan mensen in loondienst. Tenzij je een bv hebt, want dan gelden de tarieven van de vennootschapsbelasting. Deze tarieven liggen over het algemeen lager dan de tarieven van de inkomstenbelasting. Daarentegen dien je dan wel jezelf salaris uit te betalen hetgeen onderhevig is aan inkomsten- en loonbelasting.

Of een bv interessant is hangt af van de inkomsten van jouw onderneming. Maak je veel winst, dan is een bv zeker interessant om zodoende de belastingdruk te verlagen.

Belasting is echter niet het enige criteria om te kiezen voor een bv. Een andere belangrijk thema is de aansprakelijkheid. 

Vergeet niet dat je belasting moet betalen!

Bij loondienst krijg je jouw netto salaris uitbetaald. Ben je als ZZP`er actief, dan zal je een keer per jaar  belasting betalen. In eerst instantie zal het netto besteedbaar inkomen zeer hoog lijken, maar hou er wel rekening mee dat je over jouw belastbare inkomen nog belasting dient te betalen. Hoeveel belasting je moet betalen hangt af van de winst die je hebt behaald. Zorg ervoor dat de te betalen belasting geen onverwachte tegenvaller wordt!

Sparen in de BV

Sparen in de bv belastingopgaaf

Door de belasting op vermogen in box 3, kan sparen in de bv een interessante optie zijn. Op deze manier kan je aanzienlijk besparen op de te betalen belasting. En minder belasting betalen wil toch iedereen?

Waarom sparen in de bv?

Vermogen in een bv wordt niet meegeteld bij het vermogen in box 3. U bent hier dus ook geen vermogensheffing over verschuldigd.

Daarentegen dien je wel vennootschapsbelasting te betalen over het daadwerkelijk behaalde rendement in de bv. En indien je jezelf weer uitbetaald, in de vorm van dividend, vanuit de bv, dan ben je dividendbelasting verschuldigd.

Je hevelt als het ware vermogen over van box 3 naar box 2. 

Waarom is dit interessant?

Door de lage rentestand is dit zeer interessant. Zeker bij een hoger vermogen betaal je meer belasting dan de rente die je ontvangt. In mijn opinie complete waanzin en zelfs zeer twijfelachtig of dit niet in strijd is met de Europese wetgeving.

Vermogensbelasting 2019

Om het nog iets ingewikkelder te maken wordt er inmiddels voor de box 3 heffing ook met 3 verschillende schijven gewerkt.  Bovendien wordt er met verschillende fictieve rendementen gewerkt. Het woord fictief is hier uitermate goed gekozen, want de rendement zijn pure fictie. Er is geen spaarrekening die qua rente ook maar enigszins in de buurt komt van het fictieve rendement. Ook bij het verstrekken van particuliere leningen is dit rendement lastig te realiseren.

De verdeling is gebaseerd op het verschil tussen beleggen en sparen. Naarmate iemand een hoger vermogen bezit, wordt er simpelweg aangenomen dat er meer wordt belegd. En dit zou dus automatisch tot een hoger rendement leiden. 

Volgens de overheid moet er bij beleggen altijd worden vermeld dat het verleden geen garantie voor de toekomst is. Zelf gaan zij er simpelweg wel vanuit dat er een garantie is, van maar liefst 5,6% voor beleggen. Hoe tegenstrijdig kan je zijn?

Een voorbeeld van de mogelijke besparing

Stel je hebt  een vermogen van 50,000€

Over 33% hiervan, ofwel 16,500€, wordt er een fictief rendement van 5.6% veronderstelt.

Over 67%,hiervan, ofwel 33,500€, wordt er een rendement van 0,13% veronderstelt. I

n totaal komt dit neer op 968€ aan rendement, waarover je 30% belasting dient te betalen. Dus een bedrag aan belasting van 290€, hetgeen 0,6% van het vermogen is. Er is op dit moment geen spaarrekening te vinden die een dergelijke rente biedt.

Heb je  een vermogen van 500,000€ dan wordt het nog veel vervelender. Dan is het fictieve rendement 20,274€ waarover je dan 6,082€ aan belasting mag afdragen, ofwel 1,2% van het vermogen.

Bij sparen in de bv is  het werkelijk werkelijke rendement belast met vennootschapsbelasting, BIj een huidige relaistich rente op een zakelijk spaarrekening zal dt ongeveer 0,1% zijn, hetgeen gelijk is aan 500€ aan rente over een vermogen van 500,000€. Hierover betaal je dan het vennootschapsbelastingtarief van 19%. Aan belasting betaal je dan 95€. 

Betaal je vervolgens het restant uit als dividend, dan wordt er dividend belasting van 25% gerekend. Dit omdat het om een zogenaamd aanmerkelijk belang gaat. In totaal hou je dus 304€ over, terwijl je er bij de vermogensheffing op achteruit gaat. 

Nadelen van sparen in de bv

Het nadeel is dat je een bv dient op te richten. Oprichten van een bv kan alleen via een notaris. Om een bv op te richten heb je dus minimaal een notaris nodig.. Dit kost geld. Deze variëren enorm, maar je dient op minimaal 500€ te rekenen. Wil je de bv opheffen dan zal je ook een notaris nodig hebben en hetzelfde geldt voor tussentijds veranderen van het aandelenkapitaal. 

De bv brengt extra werk met zich mee. Zo dien je jaarlijks naast de aangifte inkomstenbelasting een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Dit is niet zo ingewikkeld voor een spaar bv, maar je hebt er wel de nodige kennis voor nodig. Indien je dit laat doen zijn ook hier kosten aan verbonden. Hetzelfde geldt voor het opstellen en indienen van een jaarrekening bij de kamer van koophandel..

Bovendien hevel je jouw vermogen over naar een zakelijke bv., de spaargeld bv Je kan dus niet zomaar alles doen met jouw geld. En hier moet je uitermate voorzichtig en correct mee omgaan. Met deze methode benadeel je de belastingdienst aanzienlijk, dus zullen zij er ook op toezien dat alle regeltjes correct worden uitgevoerd. Dit valt in de praktijk ontzettend mee, maar je moet jezelf er wel van bewust zijn. Geld lenen van de bv is bijvoorbeeld mogelijk maar dient wel correct te worden gedaan, via een contract met een redelijke rentevergoeding. 

De boekhouding van een spaar bv

Deze stelt over het algemeen niet zo veel voor. Wanneer je het geld op een spaarrekening hebt staan zijn er slecht een paar transacties per jaar. Hiervoor heb je geen online boekhoudprogramma voor nodig om dit bij te houden.

Wat als de rente gaat stijgen?

Wanneer de rente gaat stijgen kan deze constructie zijn waarde verliezen. Zijn de rendementen hoger, dan ga je meer vennootschapsbelasting betalen. Echter is het in dat geval ook aannemelijk dat de overheid hun fictieve rendement gaat verhogen. Dit is uiteindelijk een eenvoudig methode om begrotingstekort af te dichten.

Het kan echter in de toekomst gebeurden dat sparen in de bv niet langer interessant is. Echter gezien de enorme belastingbesparing heb je de kosten over het algemeen, zeker bij grotere vermogens, al binnen een jaar meer dan terugverdient en is het zeker het overwegen waard. 

Grote bedrijven hebben ontzettend veel belastingvoordelen. Maar dit is een relatief eenvoudige methode om ook als particulier belasting te ontwijken. En  belasting ontwijken is volkomen legaal. Het gaat immers niet om belasting te ontduiken hetgeen illegaal is en wij dit dan zeer zeker niet aanraden. En op deze manier maak je de jaarlijkse belastingopgave toch weer een stukje minder pijnlijk. 

Renteaftrek

Renteaftrek

In het verleden kon je alle rente die je betaalde voor alle leningen aftrekken van de belasting. Maar dan praat ik toch snel over enkele tientallen jaren geleden. Toen kon je rente die je betaalde voor een persoonlijke lening of doorlopend krediet van de belasting aftrekken tijdens de belastingopgave. Zelfs de rente op een minilening was in die tijd nog aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De renteaftrek wordt echter steeds verder aan banden gelegd.

De beperking van de renteaftrek

Op dat gebied is er veel veranderd in de loop der jaren. Het kostte de staatskas simpelweg veel te veel geld. Nu kan je alleen nog de rente die je voor een hypotheek betaalt nog van de inkomstenbelasting aftrekken.

De verandering op het gebied van hypotheekrente

En zelfs de aftrek van de hypotheekrente wordt steeds meer aan banden gelegd. Zo kan je nu nog maximaal voor een periode van 30 jaar de betaalde hypotheekrente op jouw inkomen in mindering brengen. Dat geldt echter niet voor een nieuwe afgesloten hypotheek op basis van aflossingsvrij. In dat geval kan je niet langer gebruik maken van renteaftrek.

Ook de maximale belastingbesparing wordt stapsgewijs afgebouwd. Was het in het verleden zo dat je de betaalde rente op jouw inkomen in mindering bracht, waardoor je automatisch de rente aftrek tegen het hoogste tarief wat je betaalde aan inkomstenbelasting, is dit nu gemaximeerd.

Zo is dit maximale tarief in 2019 49%. Ook al valt een gedeelte van jouw inkomen in het hoogste belastingtarief van 51,75%. En dit tarief van 49% wordt in de komende jaren stapsgewijs steeds verder afgebouwd. In 2042 is het tarief nog slechts 38%.

De toekomst van de hypotheekrenteaftrek

Persoonlijk hecht ik hier echter niet zoveel waarde aan. Het verleden heeft geleerd dat de politiek nogal eens van inzicht en plannen veranderd. 

Het kan best zo zijn dat de afbouw van de hypotheekrente wordt versneld. Of misschien dat de afbouw van de aftrek wordt gestopt of vertraagd. 

De politieke partijen die aan de macht komen zullen hierop een grote invloed hebben. Mochten we in de situatie geraken dat bijvoorbeeld een SP aan de macht zou komen, dan zou het me niet verbazen dat de aftrek per direct wordt afgeschaft, of in ieder geval sterk wordt beperkt.

Een ding staat echter vast, de aftrekmogelijkheden voor rente zoals we die in de jaren 80 en 90 hadden komt niet meer terug. Renteaftrek voor betaalde rente op een minilening zal nooit meer voorkomen. Een minilening is een vorm van lenen zonder een bkr toetsing. Daar ben ik persoonlijk wel van overtuigd.

Maak gebruik van belastingvriendelijke constructies

Zoals al gezegd, hypotheekrente is nog steeds aftrekbaar. Dit geldt voor zowel een hypotheek die je bij de bank afsluit, maar ook via een andere kredietverstrekker. 

Zo kan je bijvoorbeeld ook onderhands een hypotheek afsluiten via familie. Het komt regelmatig voor dat ouders een hypotheek verstrekken aan hun kinderen. In mijn opinie is dit een win-win situatie. Op een spaarrekening krijg je geen rente meer en op die manier kunnen ouders toch nog enigszins rente op hun geld ontvangen. 

Hiervoor zijn interessante constructies te bedenken. Zo zou je een relatief hoge rente kunnen afspreken, om zodoende maximaal te profiteren van de hypotheekrenteaftrek. 

Voor de verstrekkers van de hypotheek heeft dit verder geen invloed. De belasting wordt namelijk berekend op een fictief en compleet onrealistisch rendement.

De extra rente zou je dan weer belastingvrij kunnen terug schenken. Op die manier profiteer je maximaal van de belastingaftrek. Dit is volstrekt legaal.

Aftrekbare rente

Aftrekbare rente. Wat is de huidige status_

In eerste instantie is dit een vrij simpele vraag. Je mag alleen de hypotheekrente die je betaald voor een hypotheek aftrekken van de inkomstenbelasting tijdens de belastingopgave. Echter ook hier zijn er een aantal beperkende voorwaarden met betrekking tot de aftrekbare rente. Het is niet langer het geval dat je zonder meer alle hypotheekrente die je betaald mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Aflossingsvrije hypotheek

Kies je voor een nieuwe aflossingsvrije hypotheek, dan is het gevolg hiervan dat je de hypotheekrente niet kunt aftrekken. In dat geval is er dus niet langer sprake van aftrekbare rente.

Dit lijkt op het eerste gezicht dan ook geen verstandige keuze. Echter met de historisch lage rente is het voordeel van de hypotheekrenteaftrek beperkt. Denk je daarentegen met het geld wat je bespaart door niet af te lossen een hoger rendement te kunnen behalen, dan kan dit toch een interessante optie zijn. Dit is echter wel vrijwel altijd een risicovolle keuze. 

Beperking hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente wordt daarnaast ook steeds verder beperkt. Het maximale percentage waartegen je de rente die je betaald kunt verrekenen wordt steeds verder afgebouwd. In het verleden kon je de rente verrekenen met het inkomen wat je genoot in de hoogste belastingschaal van jouw inkomen. Dit is niet langer het geval.

Ook de termijn dat je betaalde hypotheekrente kunt aftrekken is aan banden gelegd. Deze looptijd is nu maximaal 30 jaar waar dit in het verleden onbeperkt kon. 

Rente op andere leningen

Over de betaalde rente op andere leningen kunnen we kort zijn. Deze is al langere tijd niet aftrekbaar. Of het nu gaat om rente die je betaald voor een doorlopend krediet, persoonlijke lening of een minilening, er is geen sprake van aftrekbare rente.

Een minilening is een vorm van snel geld lenen zonder een BKR toetsing. Meer en meer mensen doen aanspraak op dit type lening. Dit is een type lening dat zonder strikte voorwaarden wordt verstrekt. Bovendien kan je op die manier snel over geld beschikken.

Ook hier was het in een ver verleden mogelijk om rente die je betaalde voor bijvoorbeeld een doorlopend krediet of minilening af te trekken van de inkomstenbelasting.

De toekomst van de hypotheekrenteaftrek

In de toekomst zal er hoogstwaarschijnlijk nog verder getornd worden aan de aftrek van de hypotheekrente. 

In ieder geval lijkt het mij duidelijk dat er niet terug zal worden gegaan naar de oude situatie. 

Dit is gewoonweg te kostbaar voor de overheid. Daarnaast heeft dit ook een stuwende werking met betrekking tot de huizenprijzen. Dit maakt het voor starters alleen maar moeilijker om aan een huis te komen. Vanuit dat oogpunt kan ik het persoonlijk ook wel begrijpend dat de hypotheekrenteaftrek enigszins aan banden is gelegd.

Andere hypotheekverstrekkers dan een bank

Het maakt voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente niet uit wie de hypotheek heeft verstrekt. 

Een hypotheek kan ook gewoon worden verstrekt door bijvoorbeeld familieleden. Of via een particuliere lening, hetgeen een verschijnsel is wat je meer en meer tegenkomt in de praktijk.

Dit is iets om in je achterhoofd te houden. Je hoeft voor een hypotheek niet perse naar een bank te stappen. Er zijn ook andere partijen die een hypotheek kunnen verstrekken. 

Op die manier kan je jouw hypotheek misschien wel tegen gunstigere voorwaarden afsluiten. 

Zeker indien je dit kan doen via familieleden. En aangezien je tegenwoordig praktisch geen rente meer ontvangt op spaargeld kan dit zelfs voor beide partijen een interessante optie zijn. 

Diegenen die de hypotheek verstrekt ontvangt meer rente en degene die de hypotheek ontvangt betaalt minder rente dan dat je zou betalen bij een bank of verzekeringsmaatschappij. 

De aftrekbare rente wordt steeds verder aan banden gelegd. Zelfs hypotheekrente kan je niet langer zonder meer aftrekken van de inkomstenbelasting.

Zakelijke uitgaven

Zakelijke uitgaven gescheiden houden

Als je zzp'er bent of je hebt een onderneming in het MKB, dan is het belangrijk om zakelijke uitgaven en privé goed gescheiden te houden. Doe je dat niet dan creëer je voor jezelf extra werk bij het bijhouden van de boekhouding en daarnaast wordt ook de belastingaangifte een stuk complexer.

Zorg voor een gestructureerde en eenduidige boekhouding

Daarnaast ben ik er persoonlijk van overtuigd dat het niet goed bijhouden van zakelijke uitgaven en privé uitgaven bij een eventuele belastingaangifte dit direct argwaan zal wekken bij de belastinginspecteur. 

Het komt gewoonweg niet professioneel over indien je tussen je privé uitgaven ook uitgaven aangemerkt als zijnde zakelijk. En vertrouwen is gewoonweg erg belangrijk bij een belastingcontrole. 

Een belastinginspecteur die direct de indruk krijgt dat de boekhouding prima op orde is, zal snel geneigd zijn de controle snel en niet al te diepgaand uit te voeren.

Mijn praktijkervaring met belastingcontroles

Op zakelijk gebied heb ik hier ervaring mee dat dit onderschrijft. Bij een Belgische belastinginspectie kwam de inspecteur al na een paar uur tot de conclusie dat alles er prima uitzag. Binnen een dag was de hele controle uitgevoerd met slechts een paar kleine aanpassingen. 

Een zakelijke en privé bankrekening aanhouden

Het begint in mijn opinie altijd bij naast een privé bankrekening en een zakelijke bankrekening. Deze dien je gewoon altijd in je bezit te hebben als ondernemer zijnde. 

Het goede nieuws hier is dat je tegenwoordig de mogelijkheid hebt om een gratis bankrekening te openen. Dit kan bijvoorbeeld bij de N26 bank. Op die manier heb je geen extra kosten voor het aanhouden van een extra bankrekening.

Een extra bankrekening met vele voordelen

Daarnaast kan een bankrekening bij de N26 bank je nog andere voordelen opleveren als ondernemer zijnde. En dan met name indien je te maken hebt met klanten en leveranciers die met vreemde valuta werken. 

Via de N26 bank kan je namelijk veel goedkoper betalingen uitvoeren in bijvoorbeeld Amerikaanse dollars. Hetzelfde geldt voor het ontvangen van betalingen. Je zal op die manier veel meer euro`s overhouden.

Door het gebruik van Transferwise in de app van deze bank worden de kosten voor het internationaal betalen drastisch gereduceerd. Dit kan echt oplopen tot wel 50% lagere kosten dan dat je gewend bent via een bank zoals de ABN AMRO of de ING.

Een nadeel van de N26 bank is wel dat zij tot op heden geen mogelijkheid bieden om transacties te downloaden in het MT940 formaat, elk formaat je eenvoudig in een online boekhoudprogramma kan verwerken. 

Dit probleem kan je echter ook weer eenvoudig oplossen aangezien er tools beschikbaar zijn waarmee je eenvoudig een bestand kan omzetten naar het MT940 formaat zodat je deze in een online boekhoudprogramma kan inlezen en eenvoudig kan verwerken.

Begin direct met het scheiden van uitgaven

Het gescheiden houden van een zakelijke en privé bankrekening is een goede eerste stap om zakelijke en privé uitgaven gescheiden te houden. 

Je dient daarnaast natuurlijk wel de discipline op te brengen om ook altijd de juiste bankrekening te gebruiken. Dus niet snel iets privé betalen van de zakelijke rekening of andersom.

Zakelijke uitgaven dien je goed te onderscheiden van privé uitgaven. Niet alleen voor jezelf maar hiermee voorkom je ook eventuele problemen.