Brandstofprijzen

Brandstofprijzen

De Brandstofprijzen stijgen de pan uit. Gedeeltelijk wordt dit verklaard door de hoge olieprijzen, die als grondstof dienen voor de benzine en diesel. Dit is echter niet het gehele verhaal. Verre van zelfs. Het is nog steeds zo, dat 60% van de prijs van Benzine en Diesel uit overheidsheffingen bestaat.

Doordat de BTW wordt geheven over de prijs inclusief accijnzen, blijven de BTW inkomsten voor de overheid groeien. Hier hoor je echter maar weinig over in het nieuws. Ik vind het persoonlijk best frustrerend dat hierover geen kritische vragen worden gesteld.

De opbouw van de prijs van benzine

De prijs die je aan de pomp dient te betalen bevat de volgende componenten

  • Grondstoffen
  • Kosten van verwerking
  • Transport
  • Winstmarge oliemaatschappijen
  • Dekking kosten pompstation
  • WInstmarge pomphouder
  • Accijnzen
  • BTW

De dekking van de kosten van het pompstation verklaren de hoge prijzen van de brandstof langs de snelweg. Voor een dergelijke locatie dient veel meer te worden betaalt hetgeen logischerwijs in de prijzen wordt doorberekend.

Impact accijnsverhoging

Door de hogere prijs van de brandstof nemen de BTW inkomsten toe, doordat deze procentueel worden berekend. Uiteindelijk betalen we het grootste gedeelte van de verlaging van de accijnzen weer terug via de BTW. 

Een betere oplossing was geweest, om in plaats van BTW te berekenen een vast bedrag in rekening te brengen. Bijvoorbeeld op basis van de benzineprijzen in 2020 of 2021. Dat had op dit moment 0,13€ gescheeld. Alleen dan had je de inwoners van Nederland een echt een voordeel gegeven.

Rekenvoorbeeld

Onderstaand een rekenvoorbeeld van de impact van de extra BTW inkomsten voor de overheid. 

  1-1-2022 Verlaging Totaal accijnzen
Accijnzen benzine € 0,83 € 0,17 € 0,66

 

Prijs Benzine € 1,70 € 2,00 € 2,50
Accijnzen € 0,66 € 0,66 € 0,66
BTW € 0,30 € 0,35 € 0,43
       
Overheidsheffingen € 0,95 € 1,01 € 1,09
Verschil   € 0,05 € 0,14

Prijs Benzine € 1,70 € 2,00 € 2,50
Totale BTW per maand € 94.413.223 € 111.074.380 € 138.842.975
Verschil   € 16.661.157 € 27.768.595
Op Jaarbasis € 1.132.958.678 € 1.332.892.562 € 1.666.115.702
Verschil   € 199.933.884 € 333.223.140

Inkomsten voor de overheid

Nu je 2,50€ voor een liter benzine dient te betalen, houdt dit in, dat er per liter benzine ongeveer 1,10€ direct de schatkist ingaat. 

De accijnsverhoging wordt voor het grootste gedeelte teniet gedaan door de BTW.De BTW wordt als percentage gerekend. Dus als de benzineprijs stijgt, stijgen ook de BTW inkomsten.

Het verhaal dat er niks meer gedaan kan worden aan de hoge prijzen, is dan ook volstrekte onzin. Per jaar wordt er ongeveer 3,8 miljard liter benzine in Nederland verbruikt. De inkomsten voor de overheid liggen dan ook boven de 4 miljard euro. Alleen al voor Benzine. 

Hoge brandstofprijzen

Persoonlijk vind ik het apart, dat er BTW over accijnzen worden berekend. Dit is simpelweg dubbele belastingheffing. Over inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wordt toch ook geen BTW berekend?

Actuele brandstofprijzen

Inmiddels is de prijs aan de pomp weer gestegen tot boven de 2,50€. In juli wordt het aantal vaten olie dat per dag wordt opgepompt, fors verhoogd. Hopelijk gaat dit een grote invloed hebben op de brandstofprijzen. Dat hierdoor de prijs gaat zakken lijkt erg aannemelijk. De vraag is echter met hoeveel dit zal zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.