Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken

Helaas zijn in Nederland niet alle schenkingen belastingvrij. Zelfs bij een bedrag schenken aan je kind. Ook dan heb je rekening te houden met de belastingregels. Er geldt een bepaald bedrag wat je per jaar belastingvrij mag schenken. Is jouw schenking echter hoger, dan wordt over het meerdere belasting geheven.

Hoeveel mag je belastingvrij schenken?

Dit is afhankelijk van de band die je hebt met degene aan wie je de schenking doet. Aan eigen kinderen mag er een hoger jaarlijks bedrag belastingvrij worden geschonken dan aan bijvoorbeeld een kleinkind. In onderstaande tabel staan de bedragen die je jaarlijks belastingvrij mag schenken. Deze bedragen zijn per kind en dit bedrag mag je elk jaar opnieuw belastingvrij schenken.

Schenking aan: 2019 2020
Kind 5,428€ 5,515€
Overig (kleinkinderen, broer, zus, neef, nicht etc.) 2,173€ 2,208€

Schenkingen van de ouders aan de kinderen en schenkingen aan kleinkinderen kunnen vrij worden gebruikt. Er gelden geen regels waarvoor dit bedrag dient te worden aangewend. Dit is anders bij de eenmalige belastingvrijstelling voor schenkingen met betrekking tot een eigen huis of een studie.

Schenk je meer dan het belastingvrij bedrag?

Over het meerdere dient de ontvangen belasting te betalen. Ook hier geldt weer het principe dat het tarief hoger wordt naarmate de ontvanger een verdere relatie heeft van de schenker.

Tarieven schenkingsbelasting 2020:

Bedrag van de schenking Kinderen Kleinkinderen  Anders (Broer, zus, vriend etc)
tot 126,723€ 10% 18% 30%
Meer dan 126,723€ 20% 36% 40%

Eenmalige schenking zonder voorwaarden

Als ouder zijnde heb je ook de mogelijkheid om eenmalig een hoger bedrag te schenken. Zonder dat hier belasting over hoeft te worden betaalt. Er is dan sprake van een verhoogde vrijstelling. Dit geldt echter alleen voor kinderen en bijvoorbeeld niet voor kleinkinderen. In 2020 is dit bedrag 26,457€.

Schenking voor eigen huis of studie

In bepaalde gevallen is de eenmalige belastingvrije schenking hoger dan deze bedragen. Voor een studie mag er maximaal eenmalig 55,114€ worden geschonken. Voor de aankoop van een eigen huis is dit bedrag 103,643€ (bedragen 2020). 

De voorwaarden voor een schenking voor een studie

Voor het doen van deze schenkingen gelden er echter wel een aantal voorwaarden. Zo dient er een overeenkomst door de notaris te worden opgesteld, dient het kind tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn. Ook dien je te kunnen aantonen dat het bedrag daadwerkelijk is uitbetaald en ook aan de studie is besteed. Deze studie dient ook minimaal 20,000€ te kosten, exclusief kosten van levensonderhoud.

Schenken voor een de aankoop van eigen huis

Voor een eigen huis gelden min of meer dezelfde voorwaarden. Het enige verschil is dat je hier dient aan te tonen dat het geld is gebruikt voor een eigen huis in plaats van een studie. Het bedrag van de schenking mag ook worden gebruikt om een hypotheekschuld af te lossen. Er is voor de schenking voor eigen woning geen noodzaak tot het bestaan van een ouder- kind relatie.Deze schenking kan ook worden gedaan aan kleinkinderen of andere familieleden. Deze regeling is dan ook gericht op het reguleren van de woningmarkt.

Slechts eenmaal het recht op verhoogde belastingvrije schenking

Er mag slechts 1 keer gebruik worden gemaakt van de verhoogde schenking. Je kan de verschillende schenkingen dus niet bij elkaar optellen. In het jaar dat je een verhoogde belastingvrije schenking doet, dan kan je in dat jaar ook niet gebruik maken van de standaard belastingvrije schenking.

Schenkingsbelasting betalen

Indien je meer schenkt dan de bovengenoemde bedragen, dan dien je schenkbelasting te betalen. Hoe hoog de belasting over de schenking is, hangt af van de relatie die je hebt met degene aan wie je de schenking hebt gedaan. De aangifte schenkbelasting dient door de ontvanger van de gift te worden ingediend. Dit is overigens een aparte belastingopgave die je dient in te vullen en maakt geen onderdeel uit van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Indien je een schenking hebt ontvangen, dan kan je op de website van de belastingdienst online aangifte doen of een formulier downloaden waarmee je aan de verplichting van de aangifte kunt voldoen.

Onze mening over schenkingsbelasting

Persoonlijk zijn wij van mening dat de schenkingsbelasting iets oneerlijks is. Het is immers geld waarover je al belasting hebt betaald.En wil je dit geld dan aan iemand ander geven, dan dien je nog eens belasting te betalen.

Om schenkingsbelasting te verminderen, bestaat er de optie tot een zogenaamde schenking op papier. Hier dient wel een notaris aan te pas komen, maar dat kan bij een eventueel overlijden veel belasting schelen. 

Ook kan er op die manier de eigen bijdrage die eventueel van kracht is bij de opname in een verzorgingstehuis worden vermindert of worden omzeild.

 

2 thoughts on “Belastingvrij schenken

 • augustus 12, 2021 at 5:17 pm
  Permalink

  Stel ik heb al het belastingvrije bedrag overgemaakt en ik wil nog iets geven. Ik kan dit natuurlijk contant doen en niemand komt er verder achter, maar ik wil ook iemand nog iets geven voor verjaardag, sinterklaas en kerstmis en dan dit met deze omschrijving overmaken omdat voor 11 personen (geen eigen kinderen) dit wel omslachtig is contant enzo. Zal de belastingdienst hier problematisch over gaan doen als ik bijv € 250 per event overmaak dus op het eind van het jaar bijv € 750,00 zonder dat de ontvanger dit opgeeft. Ik heb ergens gelezen dat als e.e.a. niet exorbitant is dit (oogluikend) wordt toegestaan. Maar wat is dan exorbitant.

  Reply
  • augustus 12, 2021 at 7:42 pm
   Permalink

   Persoonlijk zou ik hier toch mee uitkijken. Je bent afhankelijk van de medewerker van de belastingdienst of zij dit goed vinden of niet. Zo niet, dan heb je hier weinig tegen in te brengen. Zeker indien u dit meerdere keren per jaar doet en voor een relatief grote groep is hier toch een risico aan verbonden.

   Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *