Belastingvoordeel hypotheek

Belastingvoordeel hypotheek

Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel bij een hypotheek? De hypotheekrente wordt stap voor stap afgebouwd, waardoor het belastingvoordeel steeds minder wordt. 

Het maximale tarief waartegen je de hypotheekrente kunt aftrekken is de afgelopen jaren steeds verder beperkt. Wel dien je op dit moment nog over een belastbaar inkomen van meer dan 68.507€ te beschikken om hier daadwerkelijk invloed van te ondervinden.

Waarom wordt het belastingvoordeel van een hypotheek beperkt?

De hypotheekrenteaftrek kost de overheid heel veel geld. Daarnaast wordt het argument aangevoerd dat de aftrek van de hypotheekrente de woningmarkt negatief beïnvloedt. Tenslotte zou deze maatregel er ook voor dienen te zorgen dat mensen hun hypotheek gaan aflossen. Een te hoge hypotheek wordt gezien als een risico. 

Op het moment dat de huizenprijzen zouden gaan dalen, dan kunnen mensen hierdoor in de financiële problemen terechtkomen. Echter, gezien de uitermate lage hypotheekrente is dit mijns inziens geen reëel risico. De maandlasten voor jouw nieuwe huis bestaan vooral uit de aflossing.

De invloed van de Europese commissie

De Europese commissie probeert ook invloed uit te oefenen op de relatief hoge hypotheekschulden die Nederlanders bezitten. Persoonlijk zie ik hier het probleem niet en snap ik ook niet waar zij zich druk om maken. Of je nu een huis huurt, wat hierdoor nooit van jou wordt, of je koopt een huis met een hypotheek. 

Daarnaast is de ECB al jarenlang bezig om de geldhoeveelheid te vergroten, door het opkopen van schulden. Het aflossen van hypotheken onttrekt juist geld uit de economie. 

Belastingvoordeel hypotheek Europese commissie

Vanuit dat oogpunt vind ik het een vreemde en eigenlijk hypocriete benadering van de Europese commissie. Het beleid van de ECB is er namelijk op gericht om lenen te stimuleren door de rente laag te houden.

Stapsgewijze afbouw

De beperking van het belastingvoordeel bij een hypotheek is in 2013 ingezet. Stapsgewijs wordt dit steeds verder afgebouwd. In 2021 bedraagt de maximale aftrek nog slechts 43%, terwijl de inkomstenbelasting maximaal 49,5% bedraagt. Elk jaar wordt dit verder afgebouwd. 

Uiteindelijk zal het alleen nog maar mogelijk zijn, om de betaalde hypotheekrente af te trekken tegen 37,1%. Of dit echt het aflossen van de hypotheek gaat stimuleren is maar de vraag. De impact is redelijk marginaal bij de lage hypotheekrente. Het eigenwoningwaardeforfait blijft daarentegen wel gewoon van kracht. Per saldo is er dus een sprake van belastingverhoging.

Zwalkend beleid

Daarbij is er geen sprake van een stabiel beleid. Bijna elk jaar wordt er opnieuw gekeken hoe snel de aftrek wordt afgebouwd. In eerste instantie zou de afbouw met 0,5% per jaar plaatsvinden. Nu is het inmiddels al 3% per jaar, wat een aanzienlijke versnelling is.

Wanneer je op het punt staat een eigen woning te kopen, dan is dit een stukje onzekerheid, dat je door de overheid krijgt aangeboden. Het is zeker niet ondenkbaar dat in het geval van een links kabinet de afbouw van de aftrek nog verder zal worden versneld. Daar zal je dan elke maand de gevolgen van ondervinden. 

Eigenlijk zou het zo moeten zijn, dat wanneer je nu een huis koopt, dat je volledige zekerheid geniet, met betrekking tot de mogelijkheid van het aftrekken van de hypotheekrente.

Bij het kopen van een huis is het verstandig een belastingadviseur te vragen wat de toekomstige afbouw van de renteaftrek voor jou zal betekenen.

Renteaftrek en de verschillende hypotheekvormen

De betaalde hypotheekrente wordt in mindering gebracht op het inkomen in box 1, waar je de inkomsten uit werk en woning opgeeft. De aftrek is tegenwoordig alleen nog mogelijk bij een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek. 

Een nieuwe aflossingsvrij hypotheek, spaarhypotheek of beleggingshypotheek komen niet meer in aanmerking voor aftrek van de hypotheekrente. Had je voor 2013 al een hypotheek in een van deze vormen afgesloten, dan geniet je nog wel van het belastingvoordeel.

De maximale duur dat je hypotheekrente mag aftrekken is ook aan banden gelegd. Je mag de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekken. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de belastingdienst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.