Belastingheffing

Belastingheffing

De belastingheffing in Nederland is onnodig complex gemaakt. Daarnaast is het ook nog eens ontzettend fraudegevoelig geworden. Het toeslagensysteem was een ontzettend slechte keuze, waar we snel vanaf moeten.

Verschillende belastingen

Belasting wordt geheven op verschillende zaken. Zo is er de vermogensbelasting, inkomstenbelasting, schenkingsbelasting, dividendbelasting, loonbelasting en erfbelasting. Dit zijn allemaal directe belastingen. Daarnaast zijn er ook nog indirecte belastingen, zoals BTW en accijnzen. Maar ook kennen we nog gemeentelijke belastingen en zaken zoals waterschapsbelasting.

Van de euro die je verdient, komt er uiteindelijk schrikbarend veel bij de belastingdienst terecht.

Waarom dienen we belasting te betalen?

Belastingen dienen ten behoeve van de financiering van verschillende zaken. Denk hierbij aan sociale zekerheid, infrastructuur, zorg en ga zomaar door. De belastingheffing is bij de algemene wet omtrent belastingen geregeld.

Wij als Nederlanders klagen veel over de belastingheffing in ons land. Toch krijgen we er ook behoorlijk wat voor terug. Nederland is een goed georganiseerd land met goede voorzieningen. Wel gaat er de laatste tijd het nodige mis. Dat valt helaas niet te ontkennen.

Draagkrachtbeginsel

In principe is ons belastingsysteem er op gebaseerd, dat eenieder op basis van draagkracht bijdraagt. Mensen die meer inkomsten hebben, dienen ook meer te betalen. Dit komt bijvoorbeeld naar voren bij het progressieve tarief, wat bij de inkomstenbelasting kennen. Wel ben ik van mening dat er nogal eens een noodmaatregel wordt genomen om bepaalde zaken te repareren. 

Reparatiewerkzaamheden

Het toeslagensysteem is meer en meer een reparatiesysteem geworden. Als er bepaalde groepen in de problemen dreigen te komen, dan wordt er een toeslag in het leven geroepen. Dit is in mijn opinie volledig uit de hand gelopen.

Werken dient te lonen

Een bijkomend nadeel van de belastingheffing, waarbij toeslagen een grote rol spelen, is dat werken soms niet loont. Ga je net iets meer verdienen, waardoor een toeslag komt te vervallen, dan ga je er netto op achteruit. Dit is bijvoorbeeld een van de oorzaken van de personeelstekorten op dit moment.

Dit zou met grote urgentie dienen te worden aangepakt.

Werken dient te lonen

Mijn voorstel

Om te voorkomen dat je er netto op achteruit gaat, indien je meer gaat verdienen, door bijvoorbeeld meer te gaan werken, dienen we het toeslagensysteem snel af te schaffen. Dit dient te worden vervangen door lagere belastingheffing in de eerste schaal. Of wellicht een verhoging van het inkomen, waarover je geen belasting hoeft te betalen.

Op die manier zorg je ervoor dat je er altijd op vooruit gaat, in het geval je meer gaat werken. Of wellicht aan het werk gaat. 

Fraude

Iedereen is wel bekend met de toeslagen affaire. Wat mensen zich echter niet altijd beseffen, is dat deze affaire is begonnen met een grote fraudezaak. Meerdere miljoenen zijn naar het buitenland verdwenen, doordat fraude te eenvoudig was.

Na aanleiding van deze affaire is de belastingdienst geheel doorgeslagen naar de andere kant. Echter, een toeslag, waarbij je dient te voldoen aan bepaalde voorwaarden zal altijd fraude in de hand werken. Er zullen altijd mensen zijn die proberen misbruik te maken van beschikbare toeslagen. Je kunt daardoor controle en toezicht niet loslaten.

Administratieve rompslomp

De rol van de toeslagen bij de belastingheffing levert ook nog eens veel extra werk op. Er dienen veel meer controle werkzaamheden te worden uitgevoerd om fraude op te sporen.

Dit zijn eigenlijk onnodige kosten, waarvoor de burger dient op te dragen. Een vereenvoudig van het belastingstelsel, waarbij er sprake is van een hogere heffingskorting en een lager belastingpercentage heeft veel voordelen. 

Een lager tarief in de eerste schaal, zal ervoor zorgen dat het allemaal veel eenvoudiger wordt voor de belastingdienst. En helaas hebben de afgelopen jaren ons geleerd, dat we het vooral niet te complex moeten maken voor de belastingdienst. Want dan gaat het gegarandeerd fout.

Belastingheffing rompslomp

Belasting op vermogen

Een ander heikel punt is de belastingheffing op vermogen. Hier staat de overheid voor de uitdaging, om op dit punt met een nieuw plan te komen. Persoonlijk ben ik tegen het heffen van belasting op vermogen. Het gaat namelijk om geld waarover al belasting is betaald. 

Geld wat je maandelijks overhoudt van jouw salaris en wat je bijvoorbeeld op een spaarrekening stort, hoort van jou te zijn. Hier zou de overheid niet meer aan mogen komen. Anders worden mensen die zuinig zijn en sparen, gestraft. Dit is overigens al op verschillende vlakken het geval. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de eigen bijdrage die in rekening wordt gebracht, wanneer iemand in een verzorgingstehuis terecht komt.

Vermogensbelasting in het buitenland

Wat mij verbaast, is dat er wel eens naar het buitenland wordt gewezen en hierbij wordt opgemerkt, dat in Nederland vermogen relatief laag belast is. In mijn opinie is dit een pertinente leugen. In België wordt bijvoorbeeld helemaal geen vermogensbelasting berekend. En je betaalt zelfs geen belasting op winsten behaald met vermogen. Het is niet voor niks dat veel vermogende Nederlanders net over de grens in België wonen.

Belastingdruk

Nederland behoort niet tot de landen met de hoogste belastingdruk. Wel is het zo, dat er grote verschillen bestaan tussen verschillende inkomens. Volgens de OESO bedroeg de gemiddelde belastingdruk in Nederland 38,8%. In Frankrijk bedraagt dit 46,1% en in Denemarken 44,9%. De daadwerkelijke belastingdruk heeft echter te maken met het inkomen dat je geniet. Des te meer er binnenkomt, des te hoger de belastingdruk zal zijn.

Wil je zo min mogelijk kwijt zijn aan belastingen? Dan dien je in Mexico te zijn. Daar bedraagt de gemiddelde belastingdruk slechts 16,1%. (Bron: taxlive)

Wel ligt de gemiddelde belastingdruk in Nederland boven het gemiddelde in de Europese Unie. Dit gemiddelde in de Europese Unie wordt echter sterk gedrukt door een relatief lage belastingdruk in veel Oost Europese landen. Aangezien de salarissen daar echter ook aanzienlijk lager liggen, is dit geen goede vergelijking.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.