Wat is vennootschapsbelasting?

Wat is vennootschapsbelasting nu eigenlijk Dit is eigenlijk heel simpel; vennootschapsbelasting wordt betaald door ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zoals de Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV). Bij een VOF betaal je gewoon inkomstenbelasting. 

De  tarieven voor de vennootschapsbelasting

Net zoals bij de inkomstenbelasting bestaan er voor de vennootschapsbelasting verschillende tarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van de hoogte van het bedrag van de winst. Naarmate er een hogere winst wordt behaald, wordt het tarief hoger. De belasting wordt geheven over het zogenaamde belastbare bedrag. Dit is het bedrag aan inkomsten min alle aftrekbare kosten. 

Verschillen tussen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

Er zijn een aantal fundamentele verschillen. Daarnaast is de vennootschapsbelasting complexer dan de inkomstenbelastingen. 

Toerekening aan een periode

Bij de inkomstenbelasting gaat het erom wanneer je iets betaald of ontvangt.Bij de vennootschapsbelasting wordt er gekeken naar de periode waarop iets betrekking heeft.

Heb je bijvoorbeeld een uitgave gedaan maar de factuur nog niet betaald dan reken je dit voor de vennootschapsbelasting toe aan de periode waarin je de factuur hebt ontvangen. Voor de inkomstenbelasting gaat het om het moment van betalen.

Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

Reserveringen

Voor een NV of een BV kan je een reserve opstellen, waarin je het bedrag kan opnemen als aftrekbare kosten. Ook al betaal je pas daadwerkelijk in een volgend jaar.. De reserve dient in dat geval wel aan bepaalde criteria te voldoen. Een voorbeeld hiervan is het bijvoorbeeld de kosten voor het opstellen van een jaarrekening, of de nog te betalen bankkosten. Overigens kan je dit ook doen bij een VOF, omdat je dan ook een balans dient op te stellen. Zo kan je een reservering opnemen voor de VOF zakelijke rekening

Negatief inkomen

Bij  de inkomstenbelasting is het zo, dat wanneer je een negatief inkomen hebt, bijvoorbeeld als beginnend zzp'er, je dit niet direct met andere jaren kunt verrekenen. Dit kan voor de vennootschapsbelasting wel. Wel kan je als zzp`er middeling van belasting aanvragen voor een periode 3 aaneensluitende jaren, maar hiermee krijg je slechts beperkt belasting terug.

Aangifte doen voor de vennootschapsbelasting

Elke BV en NV is verplicht om aangifte te doen. De aangifte vennootschapsbelasting doe je een keer per boekjaar net zoals het betalen van de vennootschapsbelasting. De  termijn voor het aangifte doen is binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar.

Waar voor de inkomstenbelasting het kalenderjaar gelijk is aan het boekjaar, is dit voor de vennootschapsbelasting niet noodzakelijk. Hier kan een boekjaar afwijken van het kalenderjaar.

Aangifteprogramma

Het aangifteprogramma is uitgebreider dan het programma voor de inkomstenbelasting. Het is meer gedetailleerd dan de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Jaarrekening opstellen

De jaarrekening is iets anders dan de belastingaangifte. Beide zijn vereist voor een BV en een NV. De vereiste voor een jaarrekening hangen sterk af van de grote van de onderneming. Voor een zogenaamde micro onderneming kan worden volstaan met een relatief korte jaarrekening en is er bovendien geen goedkeuring vereist van een accountant. 

De winst van de onderneming kan in de jaarrekening anders zijn dan de winst volgens de belastingaangifte. Dit omdat niet alle kosten aftrekbaar zijn van de winst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan relatiegeschenken.

Zelf aangifte doen of laten doen

De vennootschapsbelasting is ingewikkelder dan inkomstenbelasting. Je dient de vraag wat is vennootschapsbelasting goed te kunnen beantwoorden en je dient over gedegen kennis te beschikken om de aangifte zelf te kunnen doen. Het gebruik maken van een boekhouder om de aangifte te doen is dan ook in veel gevallen aan te raden.

Indien je echter zelf de boekhouding doet en hierbij bijvoorbeeld gebruik maakt van een online boekhoudprogramma, dan zal de belastingaangifte niet al te veel tijd in beslag nemen en zal ook niet zoveel kosten. 

Het belangrijkste wat de boekhouder dient te doen is te beoordelen welke kosten in aanmerking komen voor belastingaftrek.