Belasting erfenis

Belasting erfenis

In Nederland dien je over een erfenis bijna altijd belasting te betalen. Alleen wanneer het bedrag dat je ontvangt beneden de vrijstelling blijft, hoef je geen belasting te betalen. Zeker indien je een erfenis ontvangt van een verre oom of tante, dan zal er een behoorlijk gedeelte van deze erfenis naar de belastingdienst gaan. 

Relatie met de overledene

De vrijstelling en het belastingtarief hangt af van de relatie die je hebt met de overleden. Des te verder je vanuit familie oogpunt afstaat van de overledene, des te hoger het tarief en des te lager de vrijstelling.

Relatie Vrijstelling
Echtgenoot / geregistreerd partner € 680.645
Kind / Kleinkind € 21.559
Achterkleinkind € 2.274
Kind met beperking € 64.666
Ouder € 51.053
Overig € 2.274

Belastingtarieven:

Tarieven Partner / kind Kleindkind Overig
0 < 130.424€ 10% 18% 30%
> 130.424€ 20% 36% 40%

Het hoogste tarief wat in rekening kan worden gebracht bedraagt maar liefst 40%. Indien de overledene in het bezit is van een eigen huis en al langere tijd in het huis woont, dan is er grote kans dat er sprake is van overwaarde. De belasting over de erfenis zal dan behoorlijk kunnen oplopen.

Overigens willen Groenlinks en D66 de belasting over een erfenis onafhankelijk maken van de relatie tussen de erfgenaam en overledene. Het is hierbij geen verrassing dat de tarieven dan wel fors omhoog gaan.

Aangifte doen

Voor belasting over een erfenis dien je apart digitaal aangifte doen. Op basis van de aangifte erfbelasting die je vervolgens erfbelasting te betalen. Het is dus niet zo, dat je dit opgeeft tijdens de aangifte inkomstenbelasting

Hetgeen je ontvangt kan overigens in een vervolgstadium wel gevolgen hebben voor de belasting die in box 3 wordt geheven. Het vermogen zal dan namelijk toenemen.

Daarnaast kan een ontvangen erfenis ook invloed hebben op toeslagen die je ontvangt. Op die manier kan je bijvoorbeeld boven het het maximale vermogen uitkomen, voor aanvraag van zorgtoeslag of huurtoeslag. Vergeet hier niet naar te kijken. Dit kan anders leiden tot een terugbetaling van ontvangen toeslagen. 

In het ergste geval zou dit zelfs tot een boete kunnen leiden. Dit indien er wordt geoordeeld dat je dit met opzet hebt gedaan en er is dus sprake is van fraude. En in die molen wil je absoluut niet terechtkomen. Het lijkt me overbodig om dit uit te leggen waarom. 

Minder belasting betalen

Er zijn een aantal mogelijkheden om de belastingdruk enigszins omlaag te brengen.

Zo kan een deel van de erfenis al voor het overlijden worden geschonken. Doordat er sprake is van een progressief tarief, kan je op deze manier voorkomen, dat je in hoogste tarief van de erfbelasting terechtkomt. 

Eventueel kan dit ook gedaan worden door een schenking op papier. Het nadeel hiervan is wel dat je dan een notariële akte nodig hebt. Dit is een voorwaarde die de belastingdienst stelt. Hier zijn dus wel kosten aan verbonden. Daartegenover kan je dan profiteren van de belastingvrije schenking die je jaarlijks mag doen.

Minder belasting over erfenis betalen

Partners voor de erfbelasting

Om te voorkomen dat een erfenis wordt verdeeld over twee partners, ben je voor de belastingdienst al snel partners voor de erfbelasting. De erfenissen dienen in een dergelijke situatie bij elkaar te worden opgeteld en vervolgens wordt over dat bedrag de belasting berekend. 

Vaststellen van de waarde van een erfenis

In sommige situaties is het lastig om de waarde vast te stellen. Bijvoorbeeld voor kunst of antiek is dit best een uitdaging. In dergelijke gevallen kan je dit door een expert laten taxeren. 

Ook de waarde van dergelijke objecten dien je bij de erfenis op te tellen. Het kan dus voorkomen, dat je de belasting dient te betalen om bijvoorbeeld een schilderij uit een erfenis in bezit te krijgen. In principe tellen alle bezittingen mee bij het bepalen van de waarde van een erfenis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.