Belasting betalen over aandelen

Belasting betalen over aandelen

Hoe zit het met belasting betalen over aandelen? Eigenlijk is het vreemd dat het behaalde rendement weinig invloed heeft op de te betalen belasting. Er wordt gerekend met een forfaitair rendement, waarover je belasting dient te betalen. Hoeveel belasting je dient te betalen hangt dan weer af van het vermogen dat je bezit. Een pensioentekort aanvullen wordt op deze manier niet eenvoudig gemaakt.

Rendement, vermogen en belasting

Is jouw vermogen minder dan het heffingvrije vermogen? Dan betaal je geen belasting over aandelen. Zelfs als je heel veel rendement hebt verdiend, dan hoef je niks af te dragen aan de belastingdienst.

Komt jouw vermogen wel uit boven het heffingsvrij vermogen, dan zal je daarentegen zelfs belasting dienen te betalen, indien je in een jaar verlies hebt geleden. Dit mag je bijvoorbeeld niet verrekenen met de inkomstenbelasting. Dit kan belasting betalen over aandelen erg frustrerend maken.

Dit geeft eigenlijk wel aan hoe krom dit systeem is. Het maakt het voor de belastingdienst echter wel eenvoudig. Daarnaast heeft dit systeem op het moment ook een gunstige uitwerking voor de belastingdienst. 

Sparen en beleggen

Sparen levert niks op. Doordat je alsnog belasting dient te betalen, ga je er jaarlijks op achteruit. Om dit te voorkomen dien je eigenlijk te gaan beleggen. Echter, bij beleggen loop je weer het risico dat de beleggingen minder waard worden. In de praktijk wil niet iedereen dit risico lopen.

Je zou bijvoorbeeld spaargeld kunnen onderbrengen bij een buitenlandse bank, waar je wel rente ontvangt. Raisin biedt deze mogelijkheid. Dan dien je echter wel bereid te zijn jouw spaargeld onder te brengen bij een buitenlandse bank.

Spaargeld bij een buitenlandse bank dien je wel gewoon bij jouw vermogen op te tellen wanneer je aangifte doet. De belastingdienst gaat hier steeds vaker op controleren. 

Het opzetten van een spaar bv

Een alternatief is het opzetten van een spaar BV. Op die manier kan je de vermogensheffing in box 3 voorkomen. Wel dien je dan een BV op te zetten en ook jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Je dient dan ook over een substantieel vermogen te beschikken, voordat een dergelijke constructie zinvol is. 

Ben je in het bezit van een fors vermogen, dan loopt de belastingbesparing wel hard op.

Belasting betalen over aandelen spaar bv

Ik heb voor iemand een dergelijke spaar BV opgezet, waardoor de jaarlijkse belastingbesparing maar liefst 12.000€ bedraagt. Inmiddels is de spaar BV 5 jaar oud, waardoor er 60.000€ aan belasting is bespaard. 

Indien dit interessant kan zijn voor jou, dan zou je contact kunnen opnemen met een belastingadviseur.

Peildatum

Bij het bepalen van het vermogen en vermogensbelasting wordt er gewerkt met een peildatum. Je betaalt belasting over het vermogen in box 3 dat je per 1 januari bezit. 

Hierbij wordt er een fictief rendement berekend over het vermogen. Hoeveel je betaalt over je vermogen, hangt af van de omvang van het totale vermogen. Naarmate het vermogen hoger is, wordt het fictieve rendement ook hoger. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat mensen met een groter vermogen instaat zijn een hoger rendement te behalen. Je wordt dan niet geacht dat je jouw geld op een spaarrekening stalt.

Heffingsvrije vermogen

Het is niet zo dat je vanaf de eerste euro die je bezit, belasting dient te betalen. In 2021 bedraagt het heffingsvrije vermogen 50.000€. Samen met jouw fiscale partner mag je dus 100.000€ bezitten, voordat je belasting dient te betalen. Per 1 januari 2022 wordt dit bedrag aangepast naar 50.650€.

Bij het bepalen van het vermogen dien je spaargeld, aandelen en eventueel een tweede huis mee te rekenen.

Heffingsvrij vermogen

Bij het belasting betalen over aandelen spelen ook andere bezittingen een rol.

Omdat je belasting dient betalen over het vermogen, kan je betaalde Nederlandse dividendbelasting terugvorderen. Anders zou er sprake zijn van dubbele belasting, hetgeen bij wet verboden is.

Belasting in box 3

De fictieve rendementen en belasting in box 3 zijn aan verandering onderhevig. Zo zijn de laatste jaren de fictieve rendementen naar beneden bijgesteld, maar is wel het tarief verhoogd van 30% naar 31%. Over het fictieve rendement betaal je op dit moment dus 31% belasting.

De tarieven voor 2021:

Vermogen Fictief rendement Belastingtarief Te betalen
< 50.000€ 0% 31% 0,0%
> 50.000€ < 100.000€ 1,90% 31% 0,6%
> 100.000€ < 1000.000€ 4,50% 31% 1,4%
> 1.000.000€ 5,69% 31% 1,8%

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.