Bedrijf verkopen en belasting betalen

Bedrijf verkopen en belasting betalen

Wanneer je jouw bedrijf gaat verkopen, dan dien je doorgaans belasting te betalen. Hoeveel dit is, hangt van verschillende factoren af. Indien je plannen hebt om jouw bedrijf in de toekomst te gaan verkopen, dan is het van belang om  hier op tijd goed over na te denken. Ook het raadplegen van een belastingadviseur is dan verstandig om te doen.

Stakingswinst

Het bedrag wat wordt belast, wordt de stakingswinst genoemd. Dit is het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde van uw onderneming. De werkelijke waarde van een onderneming zal vaak hoger liggen dan de boekwaarde, waardoor bij verkoop er belasting dient te worden betaald. Indien je jouw onderneming gaat verkopen, dan behandelt de belastingdienst alsof je jouw onderneming gaat staken.

De boekwaarde bepaal je op het moment van overdracht, waarna de fiscale afrekening plaatsvindt. Een bedrijf verkopen en belasting betalen horen nu eenmaal bij elkaar.

Eenmanszaak versus BV

Bij een eenmanszaak dien je over de opbrengst van de verkoop van een bedrijf inkomstenbelasting te betalen. Dit kan oplopen tot maar liefst 49% van het bedrag dat je ontvangt. 

De verkoop van een BV daarentegen wordt belast in box 2. Hier bedraagt het belastingpercentage 26,9%. 

Geruisloze overgang

Indien je plannen hebt om jouw onderneming op termijn te verkopen, dan kan een geruisloze overgang van een eenmanszaak naar een BV zinvol zijn.

Op die manier zal je in de toekomst minder belasting gaan betalen. Wel dien je dit op tijd te regelen.

Het staken van een eenmanszaak is relatief eenvoudig. Hiervoor komt er geen notaris aan te pas. Het oprichten van een besloten vennootschap (BV), kan daarentegen alleen geschieden via een notariële akte. Ook zal je na het oprichten van de BV tegen extra kosten aanlopen. Zo zal je een vennootschapsbelasting aangifte dienen te verzorgen. Daarnaast dien je de jaarrekening van een BV te deponeren bij de kamer van koophandel.

Bedrijf verkopen en belasting betalen geruisloze overgang

Ruisende overgang

Bij een ruisende overgang start je als het ware een nieuwe BV. Hier komt dan ook een activa passiva transactie aan te pas. Je zult dan de waarde van deze activa dienen te bepalen en deze op de beginbalans van de BV dienen op te nemen.

Stille reserves van de eenmanszaak dienen te worden afgerekend met de fiscus. Hier dien je rekening mee te houden, wanneer je jouw onderneming wilt verkopen. Laat je op dit gebied goed adviseren over bijvoorbeeld de mogelijkheid tot aankoop van een stakingslijfrente. Dit zal een bedrijf verkopen en belasting betalen dragelijker maken.

Aandelen verkopen en belasting

Verkoop je de aandelen van jouw BV? Indien er sprake is van een aanmerkelijk belang, dan dient er belasting te worden betaald over de verkoop van de aandelen. Er is sprake van een aanmerkelijk belang indien je meer dan 5% van de aandelen in jouw bezit hebt. Er wordt belasting geheven over de winst die je met deze aandelen verkoop realiseert. 

Stel je hebt 100 aandelen in jouw bezit van 1000€ en je verkoopt 50% van de aandelen in de BV voor 500.000€. Dan zal er sprake zijn van een winst van 450.000€. Als eigenaar van de BV dien je over dit bedrag vervolgens 26,9% belasting te betalen. Een bv verkopen kan al snel tot een forse afrekening van de fiscus leiden. 

Let op voorwaarden in de statuten

Indien er meerdere aandeelhouders zijn, dan is het in de regel ook zo dat je jouw aandelen niet zonder meer aan iedereen kunt verkopen. Je zult dan in een vergadering van aandeelhouders dienen te melden, dat je van zins bent deze te verkopen. 

In de statuten wordt regelmatig opgenomen dat je deze aandelen dan eerst aan bestaande aandeelhouders dient aan te bieden, alvorens je deze aan een derde mag verkopen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.