Aanmerkelijk belang

Aanmerkelijk belang

Wanneer je meer dan 5% van de aandelen van een bedrijf bezit, dan is er sprake van een aanmerkelijk belang. Hierbij wordt er gekeken naar het totale belang dat je bezit, samen met jouw fiscale partner. Om het aandelenbezit te verdelen tussen fiscale partners zal dus niet helpen. Aandelen en winstbewijzen worden ook gelijkgesteld. De wet is redelijk dichtgetimmerd om constructies om een aanmerkelijk belang te voorkomen uit te sluiten.

Dit zal bij een spaargeld bv doorgaans het geval zijn. Dit heeft dan weer gevolgen voor de inkomstenbelasting. Omdat het gaat om aandelen, geldt dit voor ondernemingsvormen zoals een besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Bij een eenmanszaak of VOF is er geen sprake van aandelen, waardoor dit thema niet speelt.

De regelgeving omtrent een aanmerkelijk belang is zowel van toepassing bij een binnenlandse en ook een buitenlandse vennootschap.

Gevolgen voor de inkomstenbelasting

Inkomen uit een aanmerkelijk belang wordt belast tegen een tarief van 26,9%. Salaris valt hier overigens niet onder. Dit wordt gewoon regulier belast in box 1. 

Inkomsten die wel worden belast tegen dit tarief zijn het reguliere voordeel zoals dividend, winst bij verkoop van de aandelen en dergelijke.

Verrekening van verliezen

Indien er in een bepaalt jaar sprake is van een verlies, dan mag dit worden verrekend met winsten van de voorgaande jaren. 

Waarde van het aanmerkelijk belang

De waarde van de aandelen wordt niet belast als vermogen. Zolang er geen sprake is van een uitkering uit de vennootschap of coöperatie zal er geen sprake zijn van te betalen inkomstenbelasting.

Echter, de overheid is naarstig op zoek naar een nieuwe methode om vermogen te belasten. Doordat er veel vermogen op deze manier in een BV wordt ondergebracht, sluit ik persoonlijk niet uit dat  dit weleens kan gaan veranderen en een aandeel in een vennootschap als vermogen wordt meegerekend.

Totale belastingdruk

Een uitkering vanuit een vennootschap waarbij er sprake is van een aanmerkelijk belang, wordt op twee manieren belast. Ten eerste zal er vennootschapsbelasting worden geheven en daarna inkomstenbelasting. Stel dat er sprake is van een winst van 1.000€, dan zal er bij het lage VPB tarief uiteindelijk 621€ overblijven. Is er sprake van het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting (voor een winst boven de 395.000€), dan zal dit 542€ zijn.

  Laag VPB tarief Hoog VPB Tarief
Winst € 1.000,00 € 1.000,00
VPB € 150,00 € 258,00
Winst na belasting € 850,00 € 742,00
Inkomstenbelasting € 225,25 € 196,63
Netto € 624,75 € 545,37
Totale belastingdruk 37,5% 45,5%

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.