Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken

Helaas zijn in Nederland niet alle schenkingen belastingvrij. Zelfs bij een bedrag schenken aan je kind. Ook dan heb je rekening te houden met de belastingregels. Er geldt een bepaald bedrag wat je per jaar belastingvrij mag schenken. Is jouw schenking echter hoger, dan wordt over het meerdere belasting geheven.

Hoeveel mag je belastingvrij schenken?

Dit is afhankelijk van de band die je hebt met degene aan wie je de schenking doet. Aan eigen kinderen mag er een hoger jaarlijks bedrag belastingvrij worden geschonken dan aan bijvoorbeeld een kleinkind. In onderstaande tabel staan de bedragen die je jaarlijks belastingvrij mag schenken. Deze bedragen zijn per kind en dit bedrag mag je elk jaar opnieuw belastingvrij schenken.

Schenking aan: 2019 2020
Kind 5,428€ 5,515€
Overig (kleinkinderen, broer, zus, neef, nicht etc.) 2,173€ 2,208€

Schenkingen van de ouders aan de kinderen en schenkingen aan kleinkinderen kunnen vrij worden gebruikt. Er gelden geen regels waarvoor dit bedrag dient te worden aangewend. Dit is anders bij de eenmalige belastingvrijstelling voor schenkingen met betrekking tot een eigen huis of een studie.

Schenk je meer dan het belastingvrij bedrag?

Over het meerdere dient de ontvangen belasting te betalen. Ook hier geldt weer het principe dat het tarief hoger wordt naarmate de ontvanger een verdere relatie heeft van de schenker.

Tarieven schenkingsbelasting 2020:

Bedrag van de schenking Kinderen Kleinkinderen  Anders (Broer, zus, vriend etc)
tot 126,723€ 10% 18% 30%
Meer dan 126,723€ 20% 36% 40%

Eenmalige schenking zonder voorwaarden

Als ouder zijnde heb je ook de mogelijkheid om eenmalig een hoger bedrag te schenken. Zonder dat hier belasting over hoeft te worden betaalt. Er is dan sprake van een verhoogde vrijstelling. Dit geldt echter alleen voor kinderen en bijvoorbeeld niet voor kleinkinderen. In 2020 is dit bedrag 26,457€.

Schenking voor eigen huis of studie

In bepaalde gevallen is de eenmalige belastingvrije schenking hoger dan deze bedragen. Voor een studie mag er maximaal eenmalig 55,114€ worden geschonken. Voor de aankoop van een eigen huis is dit bedrag 103,643€ (bedragen 2020). 

De voorwaarden voor een schenking voor een studie

Voor het doen van deze schenkingen gelden er echter wel een aantal voorwaarden. Zo dient er een overeenkomst door de notaris te worden opgesteld, dient het kind tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn. Ook dien je te kunnen aantonen dat het bedrag daadwerkelijk is uitbetaald en ook aan de studie is besteed. Deze studie dient ook minimaal 20,000€ te kosten, exclusief kosten van levensonderhoud.

Schenken voor een de aankoop van eigen huis

Voor een eigen huis gelden min of meer dezelfde voorwaarden. Het enige verschil is dat je hier dient aan te tonen dat het geld is gebruikt voor een eigen huis in plaats van een studie. Het bedrag van de schenking mag ook worden gebruikt om een hypotheekschuld af te lossen. Er is voor de schenking voor eigen woning geen noodzaak tot het bestaan van een ouder- kind relatie.Deze schenking kan ook worden gedaan aan kleinkinderen of andere familieleden. Deze regeling is dan ook gericht op het reguleren van de woningmarkt.

Slechts eenmaal het recht op verhoogde belastingvrije schenking

Er mag slechts 1 keer gebruik worden gemaakt van de verhoogde schenking. Je kan de verschillende schenkingen dus niet bij elkaar optellen. In het jaar dat je een verhoogde belastingvrije schenking doet, dan kan je in dat jaar ook niet gebruik maken van de standaard belastingvrije schenking.

Schenkingsbelasting betalen

Indien je meer schenkt dan de bovengenoemde bedragen, dan dien je schenkbelasting te betalen. Hoe hoog de belasting over de schenking is, hangt af van de relatie die je hebt met degene aan wie je de schenking hebt gedaan. De aangifte schenkbelasting dient door de ontvanger van de gift te worden ingediend. Dit is overigens een aparte belastingopgave die je dient in te vullen en maakt geen onderdeel uit van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Indien je een schenking hebt ontvangen, dan kan je op de website van de belastingdienst online aangifte doen of een formulier downloaden waarmee je aan de verplichting van de aangifte kunt voldoen.

Onze mening over schenkingsbelasting

Persoonlijk zijn wij van mening dat de schenkingsbelasting iets oneerlijks is. Het is immers geld waarover je al belasting hebt betaald.En wil je dit geld dan aan iemand ander geven, dan dien je nog eens belasting te betalen.

Om schenkingsbelasting te verminderen, bestaat er de optie tot een zogenaamde schenking op papier. Hier dient wel een notaris aan te pas komen, maar dat kan bij een eventueel overlijden veel belasting schelen. 

Ook kan er op die manier de eigen bijdrage die eventueel van kracht is bij de opname in een verzorgingstehuis worden vermindert of worden omzeild.

 

Bereken inkomstenbelasting zzp

Bereken inkomstenbelasting zzp

Elke Nederlander dient inkomstenbelasting te betalen. Dit is niet anders voor een zzp`er. Bereken inkomstenbelasting zzp op een juiste manier, om zo problemen met de belastingdienst te voorkomen.

Aangifte inkomstenbelasting loondienst

Voor iemand die alleen inkomen uit werk heeft, is de aangifte inkomstenbelasting over het algemeen vrij simpel. De meeste gegevens betreffende werk en woning worden al door de belastingdienst ingevuld en deze hoef je alleen nog maar te controleren. Alleen in het geval van bepaalde aftrekposten of ongewone situaties, zoals een buitenlands inkomen, moet je nog actief aan de slag met de aangifte inkomstenbelasting. Ook zaken zoals de algemene heffingskorting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering worden automatisch voor jou berekend.

Aangifte inkomstenbelasting zzp`er

Voor een zzp'er ligt dit allemaal iets ingewikkelder. Je dient een boekhouding bij te houden, waarin je alle gegevens betreffende inkomsten en uitgaven verwerkt. Daarbij dien je er rekening mee te houden wat je kan opvoeren als aftrekbare kosten en wat niet. Daarnaast geldt er voor grote uitgaven wellicht dat je hier afschrijvingen op dient toe te passen.

Hier komt dus veel meer bij kijken dan bij een aangifte inkomstenbelasting van iemand die in loondienst is. 

Bereken inkomstenbelasting zzp eenvoudig

De eenvoudigste methode is het aanschaffen van een goed online boekhoudpakket. Indien je dan ook de discipline opbrengt om deze op regelmatige basis, minimaal een keer per week, bij te houden, dan kan je de gegevens vanuit het boekhoudprogramma simpelweg overnemen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Wel dien je rekening te houden met eventuele aftrekposten waar je recht op kan hebben. Zo is er de ondernemersaftrek en MKB winstvrijstelling. Voor een startende ondernemer komt hier nog de startersaftrek bij. Deze moet je zeker niet vergeten want dat zou geld weggooien zijn.

Wil je er zeker van zijn dat jouw belastingaangifte correct is, dan is een boekhouder inhuren zeker het overwegen waard. Ben je op zoek naar een boekhouder, zorg er dan voor dat je de verschillende boekhouders goed vergelijkt alvorens een definitieve keuze te maken.

Verschil boekhoudprogramma en belastingaangifte 

De online boekhoudprogramma`s, zoals e-boekhouden.nl, zijn primair gericht op de boekhouding en niet op de belastingaangifte. Dit omdat hier persoonlijke omstandigheden zoals eventueel hypotheekrenteaftrek, vermogen voor de vermogensbelasting en andere zaken een rol spelen. Dit zijn puur privé situaties die niet thuishoren in de boekhouding van een onderneming. 

Daarentegen geeft de informatie vanuit het boekhoudprogramma wel direct de informatie die je nodig hebt voor de belastingopgave. Het is alleen nog niet volledig

Er bestaan andere softwarepakketten die je helpen bij de belastingaangifte. Persoonlijk zie ik niet de noodzaak van dergelijke software, indien je als zzp`er werkt. 

De website van de belastingdienst is dusdanig ingericht dat het redelijk vanzelfsprekend is. Bovendien kan je bij elke vraag de toelichting lezen. Aparte software heeft daarom weinig toegevoegde waarde. Maar dat is mijn persoonlijke opinie. 

Belastingtarieven

De belastingtarieven zijn voor zzp'ers gelijk aan mensen in loondienst. Tenzij je een bv hebt, want dan gelden de tarieven van de vennootschapsbelasting. Deze tarieven liggen over het algemeen lager dan de tarieven van de inkomstenbelasting. Daarentegen dien je dan wel jezelf salaris uit te betalen hetgeen onderhevig is aan inkomsten- en loonbelasting.

Of een bv interessant is hangt af van de inkomsten van jouw onderneming. Maak je veel winst, dan is een bv zeker interessant om zodoende de belastingdruk te verlagen.

Belasting is echter niet het enige criteria om te kiezen voor een bv. Een andere belangrijk thema is de aansprakelijkheid. 

Vergeet niet dat je belasting moet betalen!

Bij loondienst krijg je jouw netto salaris uitbetaald. Ben je als ZZP`er actief, dan zal je een keer per jaar  belasting betalen. In eerst instantie zal het netto besteedbaar inkomen zeer hoog lijken, maar hou er wel rekening mee dat je over jouw belastbare inkomen nog belasting dient te betalen. Hoeveel belasting je moet betalen hangt af van de winst die je hebt behaald. Zorg ervoor dat de te betalen belasting geen onverwachte tegenvaller wordt!

Voorwaarden voor het afsluiten van een lening

voorwaarden voor het afsluiten van een lening

De voorwaarden voor het afsluiten van een lening worden steeds strikter. Door deze aangescherpte voorwaarden zijn er steeds meer mensen die niet langer in aanmerking komen voor een doorlopend krediet of voor een persoonlijke lening. Deze groep mensen gaat dan ook vaak op zoek naar andere opties. Bijvoorbeeld geld lenen zonder BKR,  om toch geld te kunnen lenen.

Minileningen en flitskredieten

Het verstrekken van minileningen en flitskredieten, in de praktijk de enige optie om te lenen zonder een BKR toetsing, wordt steeds verder aan banden gelegd. De AFM is continue bezig om de partijen die dergelijke leningen aanbieden aan te pakken. In hun opinie zijn hun voorwaarden voor het afsluiten van een lening niet in lijn met de huidige wet- en regelgeving. Hierdoor wordt geld lenen zonder BKR in de praktijk steeds lastiger.

Rente voor roodstand en creditcards

Persoonlijk ben ik het er helemaal mee eens dat partijen die leningen aanbieden tegen woekerrentes dienen te worden aangepakt. Echter, aan de andere kant dient er ook te worden gekeken waarom mensen aanspraak doen op dit soort leningen. 

Want klaarblijkelijk is er wel een grote vraag om een lening zonder een BKR toetsing te kunnen afsluiten. Of in ieder geval een lening af te sluiten waarbij iemand snel over geld kan beschikken.

Daarnaast, de rente die je te betalen voor het afsluiten van een minilening is gelijk aan de rente die je betaald bij het ongeoorloofd rood staan bij een bank. Ook een creditcard maatschappij brengt eenzelfde rente in rekening, indien je de rekening van de creditcard niet op tijd betaald. Toch voldoen dit soort kredieten aan de voorwaarden voor het afsluiten van een lening.

De discussie omtrent garantstellingen

Wat echter een grote rol speelt bij het afsluiten van een minilening of flitskrediet is de garantstelling. Dit kan voor extra kosten zorgen hetgeen ervoor kan zorgen dat geld lenen zonder BKR extreem duur wordt.

Deze kosten treden echter alleen op indien je niet zelf een garantstelling kan aanleveren. In dat geval dien je gebruik te maken van een garantstelling verstrekt door Ferratum. 

En dan moet ik zeggen dat de kosten voor deze garantstelling erg hoog zijn ten opzichte van de hoogte van de lening.

Ik kan echter wel begrijpen dat er hoge kosten in rekening worden gebracht voor een garantstelling. Het zijn namelijk erg risicovolle leningen die worden verstrekt. Doordat iemand met een negatieve BKR registratie een minilening kan aanvragen, is er vaak sprake van mensen met een hoog risicoprofiel. En dat beïnvloedt uiteraard de hoogte van de kosten van een garantstelling.

De achterliggende oorzaken aanpakken

Daarom vind ik het persoonlijk ook een redelijke complexe materie. Aan de ene kant ben ik het ermee eens dat de kosten van een garantstelling erg hoog zijn. 

Aan de andere kant verstrek je door een minilening mensen wel de mogelijkheid om acute financiële problemen op te lossen. 

Persoonlijk ben ik van mening dat de overheid naast het aanpakken van de verstrekkers van minileningen, meer aandacht zou moeten besteden aan de onderliggende problematiek 

Want waarom maken mensen nu eigenlijk gebruik van deze dure leningen? Dit is in mijn ogen vaak pure noodzaak. 

En het is ook geen uitzondering dat de overheid hier zelf schuld aan is. Want heb je bijvoorbeeld een verkeersboete die je niet op tijd kan betalen, dan dreigen er direct enorme verhogingen. 

De voorwaarden voor het afsluiten van een lening worden alsmaar strikter. Wat nu als je toch dringend geld nodig hebt en niet aan de voorwaarden voldoet?

Sparen in de BV

Sparen in de bv belastingopgaaf

Door de belasting op vermogen in box 3, kan sparen in de bv een interessante optie zijn. Op deze manier kan je aanzienlijk besparen op de te betalen belasting. En minder belasting betalen wil toch iedereen?

Waarom sparen in de bv?

Vermogen in een bv wordt niet meegeteld bij het vermogen in box 3. U bent hier dus ook geen vermogensheffing over verschuldigd.

Daarentegen dien je wel vennootschapsbelasting te betalen over het daadwerkelijk behaalde rendement in de bv. En indien je jezelf weer uitbetaald, in de vorm van dividend, vanuit de bv, dan ben je dividendbelasting verschuldigd.

Je hevelt als het ware vermogen over van box 3 naar box 2. 

Waarom is dit interessant?

Door de lage rentestand is dit zeer interessant. Zeker bij een hoger vermogen betaal je meer belasting dan de rente die je ontvangt. In mijn opinie complete waanzin en zelfs zeer twijfelachtig of dit niet in strijd is met de Europese wetgeving.

Vermogensbelasting 2019

Om het nog iets ingewikkelder te maken wordt er inmiddels voor de box 3 heffing ook met 3 verschillende schijven gewerkt.  Bovendien wordt er met verschillende fictieve rendementen gewerkt. Het woord fictief is hier uitermate goed gekozen, want de rendement zijn pure fictie. Er is geen spaarrekening die qua rente ook maar enigszins in de buurt komt van het fictieve rendement. Ook bij het verstrekken van particuliere leningen is dit rendement lastig te realiseren.

De verdeling is gebaseerd op het verschil tussen beleggen en sparen. Naarmate iemand een hoger vermogen bezit, wordt er simpelweg aangenomen dat er meer wordt belegd. En dit zou dus automatisch tot een hoger rendement leiden. 

Volgens de overheid moet er bij beleggen altijd worden vermeld dat het verleden geen garantie voor de toekomst is. Zelf gaan zij er simpelweg wel vanuit dat er een garantie is, van maar liefst 5,6% voor beleggen. Hoe tegenstrijdig kan je zijn?

Een voorbeeld van de mogelijke besparing

Stel je hebt  een vermogen van 50,000€

Over 33% hiervan, ofwel 16,500€, wordt er een fictief rendement van 5.6% veronderstelt.

Over 67%,hiervan, ofwel 33,500€, wordt er een rendement van 0,13% veronderstelt. I

n totaal komt dit neer op 968€ aan rendement, waarover je 30% belasting dient te betalen. Dus een bedrag aan belasting van 290€, hetgeen 0,6% van het vermogen is. Er is op dit moment geen spaarrekening te vinden die een dergelijke rente biedt.

Heb je  een vermogen van 500,000€ dan wordt het nog veel vervelender. Dan is het fictieve rendement 20,274€ waarover je dan 6,082€ aan belasting mag afdragen, ofwel 1,2% van het vermogen.

Bij sparen in de bv is  het werkelijk werkelijke rendement belast met vennootschapsbelasting, BIj een huidige relaistich rente op een zakelijk spaarrekening zal dt ongeveer 0,1% zijn, hetgeen gelijk is aan 500€ aan rente over een vermogen van 500,000€. Hierover betaal je dan het vennootschapsbelastingtarief van 19%. Aan belasting betaal je dan 95€. 

Betaal je vervolgens het restant uit als dividend, dan wordt er dividend belasting van 25% gerekend. Dit omdat het om een zogenaamd aanmerkelijk belang gaat. In totaal hou je dus 304€ over, terwijl je er bij de vermogensheffing op achteruit gaat. 

Nadelen van sparen in de bv

Het nadeel is dat je een bv dient op te richten. Oprichten van een bv kan alleen via een notaris. Om een bv op te richten heb je dus minimaal een notaris nodig.. Dit kost geld. Deze variëren enorm, maar je dient op minimaal 500€ te rekenen. Wil je de bv opheffen dan zal je ook een notaris nodig hebben en hetzelfde geldt voor tussentijds veranderen van het aandelenkapitaal. 

De bv brengt extra werk met zich mee. Zo dien je jaarlijks naast de aangifte inkomstenbelasting een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Dit is niet zo ingewikkeld voor een spaar bv, maar je hebt er wel de nodige kennis voor nodig. Indien je dit laat doen zijn ook hier kosten aan verbonden. Hetzelfde geldt voor het opstellen en indienen van een jaarrekening bij de kamer van koophandel..

Bovendien hevel je jouw vermogen over naar een zakelijke bv., de spaargeld bv Je kan dus niet zomaar alles doen met jouw geld. En hier moet je uitermate voorzichtig en correct mee omgaan. Met deze methode benadeel je de belastingdienst aanzienlijk, dus zullen zij er ook op toezien dat alle regeltjes correct worden uitgevoerd. Dit valt in de praktijk ontzettend mee, maar je moet jezelf er wel van bewust zijn. Geld lenen van de bv is bijvoorbeeld mogelijk maar dient wel correct te worden gedaan, via een contract met een redelijke rentevergoeding. 

De boekhouding van een spaar bv

Deze stelt over het algemeen niet zo veel voor. Wanneer je het geld op een spaarrekening hebt staan zijn er slecht een paar transacties per jaar. Hiervoor heb je geen online boekhoudprogramma voor nodig om dit bij te houden.

Wat als de rente gaat stijgen?

Wanneer de rente gaat stijgen kan deze constructie zijn waarde verliezen. Zijn de rendementen hoger, dan ga je meer vennootschapsbelasting betalen. Echter is het in dat geval ook aannemelijk dat de overheid hun fictieve rendement gaat verhogen. Dit is uiteindelijk een eenvoudig methode om begrotingstekort af te dichten.

Het kan echter in de toekomst gebeurden dat sparen in de bv niet langer interessant is. Echter gezien de enorme belastingbesparing heb je de kosten over het algemeen, zeker bij grotere vermogens, al binnen een jaar meer dan terugverdient en is het zeker het overwegen waard. 

Grote bedrijven hebben ontzettend veel belastingvoordelen. Maar dit is een relatief eenvoudige methode om ook als particulier belasting te ontwijken. En  belasting ontwijken is volkomen legaal. Het gaat immers niet om belasting te ontduiken hetgeen illegaal is en wij dit dan zeer zeker niet aanraden. En op deze manier maak je de jaarlijkse belastingopgave toch weer een stukje minder pijnlijk. 

Online boekhouden zzp

Online boekhouden zzp

Online boekhouden is heden ten dage de standaard Dit geldt ook voor online boekhouden zzp. Want of je nu een zzp`er, of mkb`er bent, je bent verplicht een boekhouding bij te houden. Maar het liefst besteed je hier zo min mogelijk tijd aan. Daarom is een gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma onmisbaar.

De voordelen van online boekhouden

Er zitten vele voordelen verbonden aan online boekhouden ten opzichte van offline boekhouden. Mijn inziens zijn de belangrijkste voordelen:

Overal toegang tot de boekhouding.

Waar je ook bent, je kan altijd jouw boekhouding bekijken. Of je dit nu direct in het online portaal doet, of via een app, je bent altijd op de hoogte. Ben je bijvoorbeeld onderweg naar een klant, dan kan je snel nog even kijken of er nog facturen openstaan. 

Direct bonnetjes en facturen scannen.

Wie kent het niet, je hebt ergen een bon ontvangen bijvoorbeeld van een zakenlunch of van het parkeren. En dan op het moment dat je de boekhouding wilt bijwerken kan je deze niet meer terugvinden. En om de boekhouding correct te werken en te voldoen aan de richtlijnen van de belastingdienst heb je deze toch echt nodig. Met een app, die standaard bij een online boekhoudprogramma zit inbegrepen is dit verleden tijd. je kunt namelijk direct een foto maken van de bon en deze direct in het digitale archief van het boekhoudprogramma plaatsen. 

Updates worden automatisch uitgevoerd.

Vroeger was je bij een update van het software op jezelf aangewezen. Je diende zelf zorg te dragen voor deze updates. En aangezien verandering snel gaat, komen deze updates regelmatig. Soms kleine updates, die eenvoudig uit te voeren waren, maar soms ook complexe updates. En in dat soort gevallen was het te hopen dat je voldoende kennis in huis had zodat je zelf kon zorgdragen voor de update. Want moest je iemand inhuren om dit voor jou uit te voeren, dan kon je een gepeperde rekening verwachten. Met online boekhouden heb je hier geen last meer van. Updates worden automatisch uitgevoerd zonder dat je er iets van merkt.

Geen grote investering vooraf

Bij online boekhouden zzp betaal je maandelijks licentiekosten. Je hoeft dus niet vooraf een grote investering te doen om een pakket aan te schaffen. En daar bovenop nog de kosten om het pakket te installeren en implementeren.

Eenvoudig de boekhouding bijwerken

Online boekhoudprogramma`s komen met allerlei handige functionaliteit. Zo kan je bankafschriften inlezen, facturen automatisch verwerken, de btw aangifte automatisch generen en nog veel meer. Programma`s zoals e-boekhouden.nl, Rompslomp of Myfinance zijn dusdanig eenvoudig in gebruik dat je in veel gevallen geen accountant of boekhouder meer nodig hebt. Of ten hoogste alleen om de jaarafsluiting en de belastingaangifte te doen. Dat bespaart direct heel veel geld hetgeen voor zzp`ers net onbelangrijk is.

Online boekhouden zzp - de kosten

De kosten voor online boekhouden vallen mijn inziens reuze mee. Vanaf 8€ per maand heb je al de beschikking over goede boekhoudsoftware En dat is ook voor een zzp`er een bedrag wat goed te bekostigen is. 

Gezien de kosten die hierboven zijn weergegeven, is een boekhouding in excel eigenlijk volstrekt overbodig. 

Een online boekhoudprogramma is onmisbaar

Voor startende ondernemers is het niet altijd even eenvoudig om het hoofd boven water re houden. En vooral in dat soort situaties is het uitermate belangrijk om goed inzicht te hebben in de cijfers. 

Een ondernemer die niet weet hoe zijn onderneming er financieel voorstaat, vraagt om problemen. En uiteindelijk is een zzp`er ook een ondernemer, ook al is er geen sprake van personeel. Je moet er nog steeds voor zorgdragen dat je de leveranciers op tijd kan betalen en dat de klanten op tijd betalen. En daarnaast moet er voldoende geld overblijven om van te kunnen leven.

Een hoofdoorzaak van een faillissement is het niet op orde hebben van de administratie. En dat gaat ook op voor een zzp`er.

Door gebruik te maken van een goed online boekhoudpakket maak je de boekhouding een stuk eenvoudiger. Daardoor is de barrière om de boekhouding periodiek bij te houden een stuk kleiner. 

Aangifte inkomstenbelasting

Een zzp`er dient een aangifte inkomstenbelasting te doen. Hiervoor is het noodzakelijk om alles inkomsten en uitgaven overzichtelijk te hebben. Dit is de basis om de aangifte inkomstenbelasting correct in te vullen.

Het is echter de basis voor de inkomstenbelastingaangifte. Het boekhoudprogramma is gericht  op het ondernemen. Er wordt geen rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden die van belang zijn voor de inkomstenbelastingaangifte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken zoals hypotheekrenteaftrek, ziektekostenaftrek.

Ook zaken zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek dien je zelf in de belastingaangifte te verwerken. Wel kan de urenregistratie hierbij helpen, om te zorgen dat je aan het urencriterium voldoet. BOvendien heb je dan ook direct een goed en betrouwbaar overzicht wat eventueel van pas komt bij een belastingcontrole. 

Heb je een onderneming in de vorm van een BV, dan dien je een aangifte vennootschapsbelasting te doen. Ook hiervoor is een goed online boekhoudprogramma onmisbaar. Voor de aangifte vennootschapsbelasting zal je echter nog wel een aantal correcties moeten doorvoeren.

Zo zijn bijvoorbeeld niet alle kosten aftrekbaar voor de belasting, ook zal zijn het kosten voor de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan representatiekosten die slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn. Maar op basis van de rapportage van het boekhoudprogramma zal ook de aangifte vennootschapsbelasting een stuk eenvoudiger worden.  

Boekhoudprogramma vergelijken

Voordat je definitief beslist om een boekhoudprogramma aan te schaffen, is het verstandig om de verschillende programma`s goed te vergelijken. Een aanrader is om gebruik te maken van de vrijblijvende gratis proefperiodes. Alleen als je het programma uitprobeert kan je zeker zijn dat het aansluit op jouw wensen. Bij e boekhouden kan je als starter zelfs het programma 15 maanden geheel gratis gebruiken. Je wordt gezien als starter indien de periode van inschrijving bij de kamer van koophandel niet langer 15 maanden geleden is. 

Wil je nog meer weten of heb je vragen, ga dan naar onze contactpagina of stuur ons een e-mail. 

Renteaftrek

Renteaftrek

In het verleden kon je alle rente die je betaalde voor alle leningen aftrekken van de belasting. Maar dan praat ik toch snel over enkele tientallen jaren geleden. Toen kon je rente die je betaalde voor een persoonlijke lening of doorlopend krediet van de belasting aftrekken tijdens de belastingopgave. Zelfs de rente op een minilening was in die tijd nog aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De renteaftrek wordt echter steeds verder aan banden gelegd.

De beperking van de renteaftrek

Op dat gebied is er veel veranderd in de loop der jaren. Het kostte de staatskas simpelweg veel te veel geld. Nu kan je alleen nog de rente die je voor een hypotheek betaalt nog van de inkomstenbelasting aftrekken.

De verandering op het gebied van hypotheekrente

En zelfs de aftrek van de hypotheekrente wordt steeds meer aan banden gelegd. Zo kan je nu nog maximaal voor een periode van 30 jaar de betaalde hypotheekrente op jouw inkomen in mindering brengen. Dat geldt echter niet voor een nieuwe afgesloten hypotheek op basis van aflossingsvrij. In dat geval kan je niet langer gebruik maken van renteaftrek.

Ook de maximale belastingbesparing wordt stapsgewijs afgebouwd. Was het in het verleden zo dat je de betaalde rente op jouw inkomen in mindering bracht, waardoor je automatisch de rente aftrek tegen het hoogste tarief wat je betaalde aan inkomstenbelasting, is dit nu gemaximeerd.

Zo is dit maximale tarief in 2019 49%. Ook al valt een gedeelte van jouw inkomen in het hoogste belastingtarief van 51,75%. En dit tarief van 49% wordt in de komende jaren stapsgewijs steeds verder afgebouwd. In 2042 is het tarief nog slechts 38%.

De toekomst van de hypotheekrenteaftrek

Persoonlijk hecht ik hier echter niet zoveel waarde aan. Het verleden heeft geleerd dat de politiek nogal eens van inzicht en plannen veranderd. 

Het kan best zo zijn dat de afbouw van de hypotheekrente wordt versneld. Of misschien dat de afbouw van de aftrek wordt gestopt of vertraagd. 

De politieke partijen die aan de macht komen zullen hierop een grote invloed hebben. Mochten we in de situatie geraken dat bijvoorbeeld een SP aan de macht zou komen, dan zou het me niet verbazen dat de aftrek per direct wordt afgeschaft, of in ieder geval sterk wordt beperkt.

Een ding staat echter vast, de aftrekmogelijkheden voor rente zoals we die in de jaren 80 en 90 hadden komt niet meer terug. Renteaftrek voor betaalde rente op een minilening zal nooit meer voorkomen. Een minilening is een vorm van lenen zonder een bkr toetsing. Daar ben ik persoonlijk wel van overtuigd.

Maak gebruik van belastingvriendelijke constructies

Zoals al gezegd, hypotheekrente is nog steeds aftrekbaar. Dit geldt voor zowel een hypotheek die je bij de bank afsluit, maar ook via een andere kredietverstrekker. 

Zo kan je bijvoorbeeld ook onderhands een hypotheek afsluiten via familie. Het komt regelmatig voor dat ouders een hypotheek verstrekken aan hun kinderen. In mijn opinie is dit een win-win situatie. Op een spaarrekening krijg je geen rente meer en op die manier kunnen ouders toch nog enigszins rente op hun geld ontvangen. 

Hiervoor zijn interessante constructies te bedenken. Zo zou je een relatief hoge rente kunnen afspreken, om zodoende maximaal te profiteren van de hypotheekrenteaftrek. 

Voor de verstrekkers van de hypotheek heeft dit verder geen invloed. De belasting wordt namelijk berekend op een fictief en compleet onrealistisch rendement.

De extra rente zou je dan weer belastingvrij kunnen terug schenken. Op die manier profiteer je maximaal van de belastingaftrek. Dit is volstrekt legaal.

Neveninkomsten

Neveninkomsten

In principe ben je verplicht om al jouw inkomsten, inclusief neveninkomsten, op te geven voor de aangifte inkomstenbelasting. Zelfs als je iets zou verkopen via marktplaats dan zou je dit bij jouw inkomen moeten opgeven.

Inkomsten naast een baan en de praktijk

In de praktijk zijn er natuurlijk maar weinig mensen die dit doen. In mijn opinie volledig terecht. Want indien je neveninkomsten in de vorm van een incidentele verkoop via een marktplaats bij jouw inkomen zou dienen op te tellen, dan zou je ook al jouw aankopen moeten kunnen aftrekken. En dat is dus niet het geval.

Structureel online verkopen

Anders wordt het natuurlijk wanneer je als actieve en professionele verkoper aan de slag gaat. Dan wordt het gewoon een bron van inkomen en dien je hier belasting over te betalen. Dan kan je dergelijke inkomsten ook niet langer neveninkomsten noemen.

BTW en de inkomstenbelasting

Er is echter wel een duidelijk verschil tussen inkomstenbelasting en BTW. Verkoop je regelmatig iets via een marktplaats, dan zou je dit als inkomen dienen op te geven. Dat maakt je echter niet direct BTW plichtig. 

Je wordt pas een ondernemer in de zin van de BTW als hetgeen je doet als ondernemen aan te merken is. Doe je het verkopen meer als hobby, waarbij je een paar verkopen per maand realiseert dan is er in mijn opinie niet direct sprake van ondernemen.

Belangrijk is te vermelden is dat ik hier expliciet vermeldt in mijn opinie. Dit omdat dit niet geheel zwart wit is. Het is aan interpretatie onderhevig. 

De vraag of je al dan wel niet BTW-plichtig bent zal ook afhangen van de persoon binnen de belastingdienst die deze vraag dient te beantwoorden. Mijn ervaring heeft mij inmiddels geleerd dat vergelijkbare situaties anders worden behandeld en geïnterpreteerd worden bij de belastingdienst.

Inschrijven bij de kamer van koophandel

Wel kun je stellen dat indien je jezelf inschrijft bij de kamer van koophandel het dan zeer waarschijnlijk is dat je ook BTW-aangiftes dient te gaan invullen. 

Ga je verkopen via Bol, dan zal je hoogstwaarschijnlijk ook btw-plichtig zijn. Dit omdat het platform van Bol gericht is op professionele verkopers. Dit in tegenstelling tot een marktplaats wat in principe nog steeds meer gericht is op particulieren die hun overbodige spullen willen verkopen.

Verkopen via Bol heeft dan ook direct een meer professionele inslag van verkopen. Persoonlijk zou ik mij dan ook altijd aanmelden bij de kamer van koophandel als je gaat verkopen via Bol, om op die manier problemen met de belastingdienst te voorkomen.

De boekhouding voor een professioneel verkoper

Ga je als professionele verkoper aan de slag dan komt er nog veel meer op je af dan alleen inkomstenbelasting en BTW. Je dient dan ook een volledige boekhouding bij te houden die voldoet aan de eisen van de belastingdienst. Het is mijn opinie dan verstandig om ook direct een online boekhoudprogramma aan te schaffen om de boekhouding goed bij te houden.

Want vergeet niet dat de belastingdienst voorwaarden stelt aan een boekhouding. Zo dient deze volledig te zijn en bovendien dient deze ook eenvoudig te controleren zijn door de belastingdienst. Door het gebruik  van een online boekhoudprogramma is het echter vrij eenvoudig om aan deze voorwaarden te voldoen.

Stapsgewijs groeien

Het is natuurlijk goed mogelijk dat je begint met iets te verkopen als hobby. In de loop der tijd, als je steeds meer gaat verkopen en je er ook leuk geld mee verdient dan is er een gerede kans dat je dit gaat opschalen. Van het verdienen van neveninkomsten kan je op den duur zelfs overgaan naar het verdienen van een volledig inkomen.

Je zal dan zelf goed in de gaten dienen te houden wanneer het overgaat van hobbymatig naar bedrijfsmatig en daarbij de bijbehorende verplichtingen na dient te komen. Denk hierbij aan het moment wanneer je echt een boekhouding dient bij te houden en een boekhoudprogramma dient aan te schaffen.

In het begin zou je dit nog wel in excel kunnen doen, maar daar ben ik geen groot voorstander van. Dit is veel te omslachtig en kost je veel te veel tijd met bovendien een behoorlijke kans op het maken van fouten.

Neveninkomsten zijn in principe aan belasting onderhevig. Maar wanneer dien je dergelijke inkomsten nu ook echt in de belastingaangifte op te nemen?

Aftrekbare rente

Aftrekbare rente. Wat is de huidige status_

In eerste instantie is dit een vrij simpele vraag. Je mag alleen de hypotheekrente die je betaald voor een hypotheek aftrekken van de inkomstenbelasting tijdens de belastingopgave. Echter ook hier zijn er een aantal beperkende voorwaarden met betrekking tot de aftrekbare rente. Het is niet langer het geval dat je zonder meer alle hypotheekrente die je betaald mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Aflossingsvrije hypotheek

Kies je voor een nieuwe aflossingsvrije hypotheek, dan is het gevolg hiervan dat je de hypotheekrente niet kunt aftrekken. In dat geval is er dus niet langer sprake van aftrekbare rente.

Dit lijkt op het eerste gezicht dan ook geen verstandige keuze. Echter met de historisch lage rente is het voordeel van de hypotheekrenteaftrek beperkt. Denk je daarentegen met het geld wat je bespaart door niet af te lossen een hoger rendement te kunnen behalen, dan kan dit toch een interessante optie zijn. Dit is echter wel vrijwel altijd een risicovolle keuze. 

Beperking hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente wordt daarnaast ook steeds verder beperkt. Het maximale percentage waartegen je de rente die je betaald kunt verrekenen wordt steeds verder afgebouwd. In het verleden kon je de rente verrekenen met het inkomen wat je genoot in de hoogste belastingschaal van jouw inkomen. Dit is niet langer het geval.

Ook de termijn dat je betaalde hypotheekrente kunt aftrekken is aan banden gelegd. Deze looptijd is nu maximaal 30 jaar waar dit in het verleden onbeperkt kon. 

Rente op andere leningen

Over de betaalde rente op andere leningen kunnen we kort zijn. Deze is al langere tijd niet aftrekbaar. Of het nu gaat om rente die je betaald voor een doorlopend krediet, persoonlijke lening of een minilening, er is geen sprake van aftrekbare rente.

Een minilening is een vorm van snel geld lenen zonder een BKR toetsing. Meer en meer mensen doen aanspraak op dit type lening. Dit is een type lening dat zonder strikte voorwaarden wordt verstrekt. Bovendien kan je op die manier snel over geld beschikken.

Ook hier was het in een ver verleden mogelijk om rente die je betaalde voor bijvoorbeeld een doorlopend krediet of minilening af te trekken van de inkomstenbelasting.

De toekomst van de hypotheekrenteaftrek

In de toekomst zal er hoogstwaarschijnlijk nog verder getornd worden aan de aftrek van de hypotheekrente. 

In ieder geval lijkt het mij duidelijk dat er niet terug zal worden gegaan naar de oude situatie. 

Dit is gewoonweg te kostbaar voor de overheid. Daarnaast heeft dit ook een stuwende werking met betrekking tot de huizenprijzen. Dit maakt het voor starters alleen maar moeilijker om aan een huis te komen. Vanuit dat oogpunt kan ik het persoonlijk ook wel begrijpend dat de hypotheekrenteaftrek enigszins aan banden is gelegd.

Andere hypotheekverstrekkers dan een bank

Het maakt voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente niet uit wie de hypotheek heeft verstrekt. 

Een hypotheek kan ook gewoon worden verstrekt door bijvoorbeeld familieleden. Of via een particuliere lening, hetgeen een verschijnsel is wat je meer en meer tegenkomt in de praktijk.

Dit is iets om in je achterhoofd te houden. Je hoeft voor een hypotheek niet perse naar een bank te stappen. Er zijn ook andere partijen die een hypotheek kunnen verstrekken. 

Op die manier kan je jouw hypotheek misschien wel tegen gunstigere voorwaarden afsluiten. 

Zeker indien je dit kan doen via familieleden. En aangezien je tegenwoordig praktisch geen rente meer ontvangt op spaargeld kan dit zelfs voor beide partijen een interessante optie zijn. 

Diegenen die de hypotheek verstrekt ontvangt meer rente en degene die de hypotheek ontvangt betaalt minder rente dan dat je zou betalen bij een bank of verzekeringsmaatschappij. 

De aftrekbare rente wordt steeds verder aan banden gelegd. Zelfs hypotheekrente kan je niet langer zonder meer aftrekken van de inkomstenbelasting.

Zakelijke uitgaven

Zakelijke uitgaven gescheiden houden

Als je zzp'er bent of je hebt een onderneming in het MKB, dan is het belangrijk om zakelijke uitgaven en privé goed gescheiden te houden. Doe je dat niet dan creëer je voor jezelf extra werk bij het bijhouden van de boekhouding en daarnaast wordt ook de belastingaangifte een stuk complexer.

Zorg voor een gestructureerde en eenduidige boekhouding

Daarnaast ben ik er persoonlijk van overtuigd dat het niet goed bijhouden van zakelijke uitgaven en privé uitgaven bij een eventuele belastingaangifte dit direct argwaan zal wekken bij de belastinginspecteur. 

Het komt gewoonweg niet professioneel over indien je tussen je privé uitgaven ook uitgaven aangemerkt als zijnde zakelijk. En vertrouwen is gewoonweg erg belangrijk bij een belastingcontrole. 

Een belastinginspecteur die direct de indruk krijgt dat de boekhouding prima op orde is, zal snel geneigd zijn de controle snel en niet al te diepgaand uit te voeren.

Mijn praktijkervaring met belastingcontroles

Op zakelijk gebied heb ik hier ervaring mee dat dit onderschrijft. Bij een Belgische belastinginspectie kwam de inspecteur al na een paar uur tot de conclusie dat alles er prima uitzag. Binnen een dag was de hele controle uitgevoerd met slechts een paar kleine aanpassingen. 

Een zakelijke en privé bankrekening aanhouden

Het begint in mijn opinie altijd bij naast een privé bankrekening en een zakelijke bankrekening. Deze dien je gewoon altijd in je bezit te hebben als ondernemer zijnde. 

Het goede nieuws hier is dat je tegenwoordig de mogelijkheid hebt om een gratis bankrekening te openen. Dit kan bijvoorbeeld bij de N26 bank. Op die manier heb je geen extra kosten voor het aanhouden van een extra bankrekening.

Een extra bankrekening met vele voordelen

Daarnaast kan een bankrekening bij de N26 bank je nog andere voordelen opleveren als ondernemer zijnde. En dan met name indien je te maken hebt met klanten en leveranciers die met vreemde valuta werken. 

Via de N26 bank kan je namelijk veel goedkoper betalingen uitvoeren in bijvoorbeeld Amerikaanse dollars. Hetzelfde geldt voor het ontvangen van betalingen. Je zal op die manier veel meer euro`s overhouden.

Door het gebruik van Transferwise in de app van deze bank worden de kosten voor het internationaal betalen drastisch gereduceerd. Dit kan echt oplopen tot wel 50% lagere kosten dan dat je gewend bent via een bank zoals de ABN AMRO of de ING.

Een nadeel van de N26 bank is wel dat zij tot op heden geen mogelijkheid bieden om transacties te downloaden in het MT940 formaat, elk formaat je eenvoudig in een online boekhoudprogramma kan verwerken. 

Dit probleem kan je echter ook weer eenvoudig oplossen aangezien er tools beschikbaar zijn waarmee je eenvoudig een bestand kan omzetten naar het MT940 formaat zodat je deze in een online boekhoudprogramma kan inlezen en eenvoudig kan verwerken.

Begin direct met het scheiden van uitgaven

Het gescheiden houden van een zakelijke en privé bankrekening is een goede eerste stap om zakelijke en privé uitgaven gescheiden te houden. 

Je dient daarnaast natuurlijk wel de discipline op te brengen om ook altijd de juiste bankrekening te gebruiken. Dus niet snel iets privé betalen van de zakelijke rekening of andersom.

Zakelijke uitgaven dien je goed te onderscheiden van privé uitgaven. Niet alleen voor jezelf maar hiermee voorkom je ook eventuele problemen.

Online boekhoudprogramma

Online boekhoudprogramma

Een goed online boekhoudprogramma is een must voor elke ondernemer. Het is soms lastig te kiezen uit de verschillende boekhoudprogramma`s. Het prijsverschil is ook niet dusdanig groot, dat het mijn inziens altijd moet  kiezen is voor het programma wat het beste bij jouw onderneming past. Maar welk online boekhoudprogramma is dat?

De evolutie van boekhoudprogramma`s

Er is in de loop der jaren veel veranderd op het gebied van boekhoudprogramma`s. Waar je vroeger een licentie moest aanschaffen en het softwarepakket lokaal op een server diende te installeren, is vandaag de dag online boekhouden de standaard.

Met het gebruik maken van online software ben je verlost van het installeren van updates. De software is altijd up-to-date zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen. En dat is direct een van de grootste voordelen van het gebruik maken van online software. 

Wat is belangrijk voor een online boekhoudprogramma?

Er zijn een aantal criteria waaraan een online boekhoudprogramma dient te voldoen.

Gebruiksgemak. Dit kan voor een ieder verschillend worden ervaren. Aangezien je veelvuldig met het programma zult werken is het uitermate belangrijk dat jij het als gebruiksvriendelijk ervaart. 

Efficiënt. Het boekhoudpakket wat je gaat gebruiken dient dermate te zijn ingericht dat het je tijd gaat besparen. Je moet eenvoudig en snel de boekhoudkundige transacties kunnen verwerken zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen en bankafschriften.

Betrouwbaar. Het programma moet kwalitatief in orde zijn zodat je de gegevens kan vertrouwen en het voldoet aan wettelijke richtlijnen.. 

Voldoende functionaliteit. Dit hangt gedeeltelijk af van de onderneming die je bezit. Zaken zoals eenvoudig een btw aangifte opstellen zijn voor iedereen van belang. Andere zaken zoals ledenadministratie, rittenadministratie en urenregistratie daarentegen zijn niet voor alle ondernemers relevant. Hetzelfde gaat op voor een voorraadadministratie. Het draait erom wat jij specifiek voor jouw onderneming nodig hebt.  Wat ik zeker zou aanraden is dat het boekhoudprogramma van jouw keuze een app heeft. Dit is echter bijna standaard bij elk online boekhoudpakket.

Overzichtelijke rapportages. Een boekhouding doe je niet alleen voor de belastingdienst. Je doet het voornamelijk voor jezelf om een goed inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven. Overzichtelijke rapportages waarbij je direct een goed overzicht hebt zijn onmisbaar. Bovendien zijn deze rapportages ook noodzakelijk voor de jaarlijkse belastingopgave.

Voordelen voor de startende ondernemer

Voor startende ondernemers zijn er oor een online boekhoudprogramma altijd wel interessante aanbiedingen te vinden. Zo biedt bijvoorbeeld e boekhouden.nl een gratis proefperiode van 15 maanden aan. Voorwaarde is dat jouw onderneming niet langer dan 15 maanden geleden geregistreerd mag zijn. 

Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de gegevens van de kamer van koophandel. Van belang hier is om direct jouw kvk nummer in te vullen. Er wordt namelijk gerekend vanaf het moment dat je jouw kvk nummer hebt ingevoerd. 

Voor bijvoorbeeld startende zzp-ers is dit toch een leuke besparing. 

Prijzen van verschillende boekhoudprogramma`s

Deze laten zich niet één op één vergelijken. Bij de een betaal je een iets hogere prijs, maar dat is dan wel een all-in prijs, terwijl je bij de ander een lagere instapprijs hebt, maar dan zijn er wel beperkingen. 

De grote van jouw onderneming heeft invloed op wat voor jou het beste pakket is. Bij bijvoorbeeld E-boekhouden is de standaard prijs 7,95€ per maand, maar dan ben je beperkt tot 240 boekingen per jaar. Heb je meer transacties dan betaal je 14,50€ per maand.

Dit zijn de prijzen zonder gebruik te maken van de factureringsmodule. Voor 120 facturen per jaar betaal je 5,95€ per maand. Heb je meer facturen dan is dit 9,50€ per maand. 

Afhankelijk van het gebruik varieert de prijs dus tussen de 7,95€ en 24€ per maand. 

By MyFinance is de prijs 9.00€ per maand, zonder beperkingen.

Daarentegen vind ik e-boekhouden.nl iets uitgebreider qua functionaliteit. Zo kan je bijvoorbeeld een verbinding maken met een online webshop. 

Rompslomp varieert van een gratis versie tot 25€ per maand. De gratis versie is alleen voor het aanmaken van facturen. Je hebt de betaalde versie van 15€ per maand nodig om echt te kunnen boekhouden..

De prijzen voor genoemde pakketten variëren tussen de 7.95€ en 25€ per maand. Dit zijn mijn inziens meer dan redelijke bedragen, die boekhouden in excel overbodig maken. De genoemde programma`s gaan je gewoonweg veel tijd besparen en de kans op fouten wordt vele malen kleiner. 

Boekhoudkundige kennis

Voor het bijhouden van de boekhouding is  boekhoudkundige kennis onmisbaar. Als je echter iemand inhuurt, of iemand weet in je vrienden of kennissenkring, die je kan helpen met het inrichten van de boekhouding, dan kan je daarna veel zelf doen. De maandelijkse investering heb je hiermee  erg snel terugverdient. 

Het grootste gedeelte van de boekhouding is routinematig. Indien je dit goed uitgelegd krijgt dan kan je heel veel zelf doen. Het is eigenlijk alleen nodig om een expert inhuren voor de meer complexe zaken. En dit gaat je heel veel geld besparen. 

Wat is nu het beste boekhoudprogramma?

Als je een pakket kiest wat aan de randvoorwaarden voldoet, dan is het vooral een persoonlijke keuze. Het beste boekhoudprogramma kan voor een ieder anders zijn. Je moet er zelf mee werken dus jij moet je er prettig mee voelen. In mijn opinie zijn alle genoemde pakketten op deze pagina prima online boekhoudprogramma`s, die ik zeker kan aanbevelen.